توضیحات رسمی را مطالعه کنید

بررسی اجمالی

این

در جوامع سریع و در حال توسعه مانند امارات متحده عربی، افرادی که از طبیعت پویا جهانی شدن جوامع، نهادها، مشکلات و فرصت های خود می دانند، می توانند به طور صریح پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیشرفت کنند.

دانشجویان در برنامه مطالعات بینالملل بر اساس پایه ای از قدرت هیئت علمی در رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی (انسان شناسی، مطالعات فیلم و ادبیات، تاریخ، روابط بین الملل، علوم سیاسی و جامعه شناسی)، فرصتی برای تخصص در یکی از سه غلظت پس از تکمیل حداقل 57 اعتبار ساعت از دوره های اصلی. غلظت در روابط بین الملل، اقتصاد سیاسی

روابط بین الملل: غلط در روابط بین الملل (IR) دانش آموزان را درک عمیق مسائل اصلی در سیاست خارجی و پیچیده ای از تعاملات بین و بین دولت ها و سازمان های بین المللی در یک جهان پس از هژمونیک و چند قطبی ارائه می دهد.

نتایج آموزش برنامه

پس از اتمام موفقیت آمیز این برنامه، دانش آموزان قادر خواهند بود:

1. دانش انضباطی و بین رشته ای:

با تکمیل موفقیت آمیز این برنامه، دانش آموزان درک مفاهیم، ​​ایده ها، نظریه ها و بحث های علمی در علوم انسانی و علوم اجتماعی، تجزیه و تحلیل ارتباطات مختلف در این رشته ها را نشان می دهد و این دانش را در هنگام توضیح روابط بین دولت ها و غیرمستقیم - بازیگران دولتی در سطح محلی، منطقه ای و بین المللی.

2. زبان و ارتباطات:

با تکمیل موفقیت آمیز این برنامه، دانش آموزان مهارتهای ارتباطی نوشته شده، شنیداری و بصری را به زبان انگلیسی با استفاده از استانداردهای دقیق دانشگاهی و در صورت لزوم، مهارت های پیشرفته فناوری اطلاعات برای ارائه و توضیح مسائل پیچیده و استدلالات نشان می دهد.

3. تفکر انتقادی:

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه، دانش آموزان به طور انتقادی از ارزیابی و ارزیابی اطلاعات برای ایجاد استدلال منطقی و منسجم، ارزش گذاری ایده های جایگزین را محاسبه و نتیجه گیری های آگاهانه در داخل و بین زمینه های مختلف را مطالعه می کنند.

4. آگاهی جهانی:

در تکمیل موفقیت آمیز این برنامه، دانش آموزان درک گرایش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان را نشان می دهد و تفاوت های آنها را از دیدگاه آگاه و مسئولانه ارزیابی می کند.

5. ظرفیت تحقیق:

در تکمیل موفقیت آمیز این برنامه، دانش آموز توانایی قوی برای تحقیق، ارزیابی و استفاده از داده ها از منابع مختلف، مهارت جامد در روش های تحقیق کیفی و کمی و توانایی انجام پروژه های تحقیقاتی با کیفیت بالا را نشان می دهد.

6. شایستگی حرفه ای:

در تکمیل موفقیت آمیز این برنامه، دانشجویان در هنگام همکاری با همکاران خود، به صورت جداگانه یا به عنوان بخشی از یک تیم، استانداردهای اخلاقی و حرفه ای را نشان خواهند داد و مسئولیت و حس خودستالی و رهبری را نشان خواهند داد.

برنامه آموزش در:
انگلیسی
Zayed University

مشاهده 6 برنامه دیگر ارائه شده توسط Zayed University »

آخرین به روز رسانی February 2, 2019
این دوره واقع در پردیس
Start Date
Contact school
Duration
تمام وقت
Price
Contact school
Deadline
Contact school
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school

Contact school

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school
Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school