BAccHons

هدف از این صلاحیت است به منظور توسعه شایستگی فکری و مهارت های عملی در کسب، تجزیه و تحلیل، تفسیر و استفاده از حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و مالیات اصول حسابداری و کسب و کار زمینه در سطح کارشناسی ارشد، و همچنین به عنوان برای یک شغل آماده در حرفه حسابداری و یا یادگیری بیشتر در این زمینه. دانش آموز باید قادر به تأمل در فرایندهای تصمیم گیری مدیریتی خود و برنامه های کاربردی بر اساس ارزش های حرفه ای خود و دانش و درک از حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و مالیاتی اصول بنیادی باشد، به منظور بررسی اثر آن در متن جامع حرفه حسابداری .

شرایط پذیرش: یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن مدرک لیسانس در رشته حسابداری و یا یک درجه بدون Bcom (حسابداری) معتبر توسط موسسه آفریقای جنوبی حسابداران خبره (SAICA) (سطح های جدید NQF 7 / سطح قدیمی NQF 6) با متوسط ​​کلی 55٪ باشد برای ماژول سال سوم و یک زیر حداقل 55٪ در حسابداری 300.

اداره ممکن است از اتمام برنامه پل زدن باید دانش آموزان با قوانین دسترسی مورد ماژول خاص منطبق نیست نیاز دارد. شرایط پذیرش نهایی از زمان به زمان توسط بخش تنظیم شده است. دانش آموزان مجاز به تکرار برنامه افتخارات یک بار، به شرطی که آنها حداقل به طور متوسط ​​برای اولین تلاش است که توسط وزارت تعیین دست آمده است.

BComHons در حسابداری

هدف از این صلاحیت است به توسعه مهارت های فکری و عملی در تجزیه و تحلیل، تفسیر و استفاده از حسابداری پیشرفته، حکومت و کنترل و مالیات. این برنامه آماده خواهد شد دانش آموزان برای شناسایی و حل حسابداری پیشرفته، حکومت و کنترل و مالیات در عمل. در نهایت این برنامه دانش آموزان را برای مطالعات بیشتر در حسابرسی، نظارت و کنترل و مالیات به عنوان یک علم را آماده کند.

شرایط پذیرش: یک دانش آموز بالقوه باید در اختیار داشتن یک بدون Bcom یا دیپلم پیشرفته باشد و باید دانش مناسب حسابداری، مالیات و حکومت و کنترل در سطح جدید NQF سطح NQF 7 / قدیمی 6 است. اداره ممکن است از اتمام برنامه پل زدن باید دانش آموزان با قوانین دسترسی مورد دانش ماژول خاص در حسابداری، مالیات و اداره امور و کنترل منطبق نیست نیاز دارد. شرایط پذیرش نهایی از زمان به زمان توسط بخش تنظیم شده است.

جزئیات تماس

خانم NICOLENE پیلوی
011 559 3059
nicolenedp@uj.ac.za

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 135 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Johannesburg »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
فوریه 2020
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
فوریه 2020
آخرین مهلت تقاضا

فوریه 2020