مدیریت یک رویکرد میان رشته و جامع به مهارت ها و دانش در حال توسعه را در تصمیم گیری، حل مسئله و رهبری را فراهم می کند. برنامه درسی شامل یک پایه در کسب و کار، حسابداری، اقتصاد، ارتباطات کسب و کار و تئوری های مدیریت و تمرکز بر تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در سراسر طیف گسترده ای فعالیت های مدیریت. عمده دانشجویان آماده برای انواع مشاغل مربوط به مدیریت.

اهداف

ارزیابی مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به عنوان آنها به مدیریت موثر از سازمان مربوط -: دانشجویی که با عمده در مطالعات مدیریت فارغ التحصیلان قادر خواهند بود.

  • درخواست مفاهیم مدیریت و تئوری از سراسر رشته های دانشگاهی متعدد.
  • تحلیل ابعاد جهانی که در مدیریت همه انواع سازمان ها.
  • به کار بردن مفهوم تفکر انتقادی را به تجزیه و تحلیل داده ها، حل مسئله و تصمیم گیری.
  • توسعه مهارت های رهبری و دانش با استفاده از یک رویکرد چند رشته.
  • توسعه مهارت در استفاده از نرم افزار های مربوط به کامپیوتر است.

درجه مورد نیاز

حداقل 128 ساعت اعتباری متشکل از زیر است: - 36 ساعت اعتباری مورد نیاز - دانشگاه قابل اجرا شهروندی جهانی و یا به طور کلی ساعت برنامه آموزش - دروس اختیاری

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 9 برنامه دیگر ارائه شده توسط Webster University Thailand Campus »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
Contact school
Duration
تمام وقت
Price
Contact school
Deadline
Contact school
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
Start Date
Contact school
End Date
Contact school
آخرین مهلت تقاضا
Contact school

Contact school

Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school
Location
آخرین مهلت تقاضا
Contact school
End Date
Contact school