مطالعات چین

عمومی

شرح برنامه

عملکرد اقتصاد چین را بیاموزید و در کنار اساتید مجربی که آماده راهنمایی شما برای غنی سازی کشفیات هستند ، ارتباطات فرهنگی برقرار کنید. دیدگاه های تاریخی و مدرن هر دو در دوره های اصلی چین مورد تأکید قرار می گیرند و با هم ترکیب می شوند و به شما یک تصویر جامع و جامع از چین می دهند. دوره ها به تنهایی طراحی شده اند ، نه اینکه به ادامه تحصیل در مدرسه درجه اشاره کنند.

آخرین به روز رسانی ژانویه 2021

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید

درباره این دانشگاه

Engineers are the professional innovators who couple science to the economy, positively affecting people’s lives; therefore, we view engineering as science in service to society.

Engineers are the professional innovators who couple science to the economy, positively affecting people’s lives; therefore, we view engineering as science in service to society. اطلاعات محدود