مقطع کارشناسی در علوم تربیتی

عمومی

شرح برنامه

این دوره آموزشی با هدف آموزش دانش آموزانی که با عنوان قادر به کارآمدی در شرکت ها و ادارات فعال در بخش گردشگری هستند و واجد شرایط برای مدیریت، ارتباط و ارتقای شرکت های گردشگری می باشند.

مدت زمان : 3 سال

اعتبار ECTS : 180

پست ها : 100

هزینه ها : 15،000 یورو در سال

1 درجه - 56 اعتبار

نیمه اول

 • جغرافیا (10)
 • قانون خصوصی (10)
 • قانون عمومی و تطبیقی ​​ایتالیا (10)

نیمه دوم

 • اقتصاد بازرگانی (8)
 • آمار (10)
 • انگلیسی (8)

2 درجه سال - 66 اعتبار

نیمه اول

 • تاریخ مدرن و معاصر (10)
 • قانون توریستی اروپا (8)
 • زبان II - انتخاب بین فرانسوی - اسپانیایی (6)
 • جامعه شناسی عمومی (8)
 • عناصر قانون بین المللی و اروپایی (8)

نیمه دوم

 • بازاریابی منطقه ای (8)
 • انتخاب انتخابی 1 (6)
 • انتخابی انتخابی 2 (6)
 • کارآموزی (2)
 • آزمایشگاه. زبانشناختی (4)

3 درجه - 58 اعتبار

توسعه و ارزیابی گردشگری

نیمه اول

 • سیاست های توسعه قلمرو (10)
 • سیستم های اطلاعات برای گردشگری (10)
 • اقتصاد بازار های گردشگری (10)
 • تجزیه و تحلیل ارزش های هنری برای گردشگری (8)

نیمه دوم

 • توسعه روستایی و گردشگری (8)
 • جهت اختیاری (6)
 • تست نهایی (6)

ارتباطات برای گردشگری

نیمه اول

 • اقتصاد ارتباطات (10)
 • سیستم های اطلاعات برای گردشگری (8)
 • مدیریت مقصد (6)
 • ارتباطات و رسانه (8)

نیمه دوم

 • مطالعات فرهنگی (8)
 • جهت اختیاری (6)
 • تست نهایی (6)
آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

Department of European Studies “Jean Monnet” is a European Didactic Center based in Locarno, Switzerland, created to allow more Italian educational institutions, European and Extra European educationa ... اطلاعات بیشتر

Department of European Studies “Jean Monnet” is a European Didactic Center based in Locarno, Switzerland, created to allow more Italian educational institutions, European and Extra European educational institutions to cooperate with each other by realizing degree courses, master‘s and specialization courses based on didactic activities with a broad European vision and a strong interdisciplinary interaction with a view of creating a real European platform for education. اطلاعات محدود