Keystone logo

فیلترها

 • کارشناسی علوم و مهندسی
 • مطالعات محیط زیست
 • بهداشت محیط
رشته های تحصیلی
 • مطالعات محیط زیست (5)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  5 کارشناسی علوم و مهندسی برنامه ها که در بهداشت محیط 2024

   کارشناسی علوم و مهندسی برنامه ها که در بهداشت محیط

   هر کسی که در مورد آینده این سیاره و اثرات محیط بر سلامت انسان مربوط ممکن است از مطالعه سلامت محیط زیست بهره مند شوند. سود کارشناسی بهداشت محیط طول می کشد حدود چهار سال از مطالعه، اما می تواند به یک عمر کمک به دیگران، از جمله زمین به خودی خود منجر شود.

   کارشناس بهداشت محیط چیست؟ این دوره از مطالعه تمایل به در مواد شیمیایی، عوامل فیزیکی، بیولوژیکی و اجتماعی مؤثر بر نژاد انسان است. مطالعات اغلب در علوم مانند فیزیک و شیمی تمرکز، علاوه بر قانون انسان سلامت، ایمنی محیط زیست، سم شناسی، تصفیه خانه فاضلاب، و بیشتر. مطالعات را حدود چهار سال برای تکمیل و ممکن است کارآموزی قبل از فارغ التحصیلی نیاز دارد.

   یکی از بزرگترین مزایای به مطالعه سلامت محیط زیست است که آن را آموزش دانش آموزان در مورد چگونگی برای خود، محیط زیست مراقبت بهتر، و مردم در اطراف آنها در انواع شرایط.در سن جایی که تبدیل شدن به سبز به طور فزاینده مهم است، دانش این نوع درجه می تواند سبب ممکن است بسیار با ارزش است.

   هزینه درآمد کارشناسی بهداشت محیط تا حد زیادی بستگی نهاد و طول مطالعه. دانش آموزان تشویق می شوند برنامه های آنها با توجه به به طور کامل تحقیق به طوری که آنها تمام هزینه مربوطه را درک کنید.

   یک طیف گسترده ای از گزینه های شغلی فنی و حرفه ای برای دانش آموزانی که مدرک در سلامت محیط زیست وجود دارد. دانش آموزان ممکن است قادر به کار با سازمان های دولتی، شرکت های تحقیقاتی خصوصی، و یا حتی با نه برای سود سازمان ها و شرکت های مشاوره زیست محیطی. در حالی که این امکان را به زمین مواضع ورود به سطح با مدرک کارشناسی است، تحصیلات تکمیلی ممکن است لازم باشد برای موقعیت های حرفه ای تر، مانند کسانی که شامل پژوهش. کارآموزی همچنین برای شکستن را به زمینه های خاص مهم هستند.

   چهار سال مطالعه می تواند به یک حرفه ای موفق حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان منجر شود. دوره های آنلاین در دسترس برای یادگیرندگان از راه دور هستند، هر چند دانش آموزان باید در شرکت در کارآموزی در برخی از نقطه حساب کند. برای کسب اطلاعات بیشتر، جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس با مستقیم دفتر پذیرش از مدرسه به انتخاب شما با پر در قالب بخوره.