کارشناسیارتباطات سازمانی

عمومی

2 مکان موجود

شرح برنامه

عمده در ارتباطات سازمانی طیف در خارج از کشور از اشتغال به حرفه در محیط شرکت ها، دولت، و غیر انتفاعی معاصر عمل می کند. انتخاب حرفه شامل مدیریت، آموزش، توسعه، منابع انسانی، مشاوره، و یا زمینه های مرتبط.

مقررات

BA عمده - 42 ساعت - 2.0 GPA

جزئی - 18 ساعت - 2.5 GPA
آخرین به روز رسانی May 2015

درباره این دانشگاه

Park University was founded in 1875, and is a four-year, private, nonprofit, coeducational, liberal arts institution with degree programs that are fully accredited by the Higher Learning Commission, a ... اطلاعات بیشتر

Park University was founded in 1875, and is a four-year, private, nonprofit, coeducational, liberal arts institution with degree programs that are fully accredited by the Higher Learning Commission, a member of the North Central Association of Colleges and Schools. اطلاعات محدود
پاركویل , شهر کانزاس + 1 بیشتر کمتر