Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 31 کارشناسی های علوم  (کارشناسی علوم و مهندسی) که در مطالعات انرژی 2023

31 کارشناسی علوم و مهندسی برنامه ها که در مطالعات انرژی 2023

بررسی اجمالی

مدرک کارشناسی و یا کارشناسی است، برای دانشجویانی که دوره سه تا پنج سال از مطالعه کامل تعلق می گیرد. این درجه ممکن است اولین گام در مسیر فرصت های آموزشی بیشتر و یا ممکن است درها را به یک حرفه ای پاداش در زمینه انتخاب دانش آموز.

کارشناسی در انرژی چیست؟ هستند بسیاری از مناطق مختلف تمرکز در این رشته از آن برای انتخاب وجود دارد. این شامل حفاظت از حیات وحش، مهندسی نفت، محیط زیست و انرژی، و کشاورزی پایدار، فقط به نام چند. کلاس ممکن است افراد از قبیل سیستم های جهانی و منطقه ای انرژی، سیستم های انرژی صنعتی و سیستم های انرژی در ساختمان را پوشش میدهد. دانش آموزان در مورد روابط بین انرژی، محیط زیست، و اقتصاد را یاد بگیرند.

در جهانی که مردم بیشتر و بیشتر در انرژی تکیه به لذت بردن از یک استاندارد خاصی از زندگی، نیاز بزرگ برای افرادی که درک خوبی از اصول که که انرژی به راحتی در دسترس وجود دارد.فارغ التحصیلان می توانند انتظار برای پیدا کردن انواع گزینه های شغلی در بسیاری از مناطق جهان.

هزینه شرکت در BSC در برنامه انرژی می تواند به طور گسترده ای بین مدارس متفاوت است، به خصوص به عنوان مدارس در بسیاری از کشورها مختلف جهان واقع شده است. به منظور دریافت اطلاعات دقیق در مورد قیمت، دانشجویان آینده نگر باید به طور مستقیم به مدارس انتخابی خود صحبت کنید.

پس از اتمام برنامه، فارغ التحصیلان لذت بردن از چند فرصت های شغلی متنوع است. آنها آماده به قضاوت انتقادی و به کار به طور مستقل هستند، و قادر به اعمال مهارت های حل مسئله به مشکلات انرژی در زندگی واقعی. فارغ التحصیلان معمولا اشتغال با حرفه ای ها که در بخش مدیریت زیست محیطی و یا به عنوان مهندس برای شرکت های نفتی کار پیدا کنید. آنها ممکن است فرصتهای شغلی به عنوان محققان که با هدف بهبود محصولات و افزایش کشاورزی پایدار را پیدا کنید.

ورود به این برنامه اغلب نیاز به درک خوبی از ریاضیات و علوم.به منظور پیدا کردن در مورد سایر الزامات، بررسی مدارس و برنامه های مختلف در لیست زیر است. آماده به ارائه اطلاعات خود را به منظور دریافت اطلاعات از مدارس مورد نظر خود باشید. جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس با مستقیم دفتر پذیرش از مدرسه به انتخاب شما با پر در قالب بخوره.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • مطالعات انرژی
رشته های تحصیلی
  • مطالعات انرژی (31)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه