کارشناسی در رهبری ماجراجویی در فضای باز

عمومی

شرح برنامه

کارشناسی در فضای باز ماجراجویی رهبری

در فضای باز ماجراجویی رهبری درجه طراحی شده است برای آماده سازی دانش آموزان برای مشاغل در طیف گسترده ای از تنظیمات رهبری با فعالیت های یادگیری عملی است. برنامه توسعه مهارت های دانش آموزان در پویایی گروه، اصول رهبری، فلسفه آموزش و پرورش، و همچنین آموزش و ارتباطات است. این درجه ترکیبی از مطالعه تئوری آموزشی و رهبری و عمل با سفر در فضای باز فنی و ماجراجویی است. دانش آموزان را کسب خواهد کرد و افزایش مهارت های محیط زیست و دانش مربوط به انواع جمعیت از جمله شهروندان ارشد و جوانان در معرض خطر؛ و کشف مسائل مختلف از مباحثات اخلاقی و مدیریت ریسک به طراحی برنامه.

مهارت های تخصصی به دست آورد با در فضای باز ماجراجویی رهبری شامل توالی، تسهیل، و پردازش از فعالیت ها، با توجه خاص به انتقال یادگیری از تجارب مبتنی بر فعالیت به "زندگی واقعی" شرکت کنندگان است. علاوه بر این، توانایی شرکت در خیال راحت و ارائه فعالیت در فضای باز و به طور موثر آموزش مهارت های در تنظیمات فضای باز و سرپوشیده مرکزی به درجه می باشد.

در فضای باز ماجراجویی رهبری درجه اجازه خواهد داد که دانش آموز برای آموزش مهارت های فضای باز به دیگران، با خیال راحت نظارت بر برنامه های در فضای باز، و برنامه های طراحی شده برای سازمان های شرکت ها و جامعه در حالی که آماده سازی دانش آموزان برای حرفه با سازمان های که پایه پایه منابع طبیعی و نهادهای عمومی و خصوصی برای استفاده از خارج از منزل.

آخرین به روز رسانی مارس 2017

درباره این دانشگاه

Montana State University Billings has been an integral part of the Billings community and a student-centered learning environment since its early days as Eastern Montana College. Founded in 1927, the ... اطلاعات بیشتر

Montana State University Billings has been an integral part of the Billings community and a student-centered learning environment since its early days as Eastern Montana College. Founded in 1927, the university continues to nurture a longstanding tradition of educational access, teaching excellence, civic engagement and community enhancement in an urban setting. In the classroom and in the community, students receive a well-rounded unique education and training for Associate’s, Bachelor’s and Master’s degrees for careers through the University’s five colleges — arts and sciences, business, allied health professions, education and technology. اطلاعات محدود