کارشناسی در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

عمومی

آمادگی آزمون

دوره‌های مختلف را کشف کنید تا از آمادگی بالاتری برای آزمون‌های خود برخوردار شوید و بهترین نمره ممکن را کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

تست‌های دانش‌آموزی

آزمون‌های دانشجویی برای پذیرش در آموزش عالی را جستجو کنید.
اطلاعات بیشتر

وام‌های دانشجویی

درباره گزینه‌های مختلف وام دانشجویی و بودجه‌بندی برای کمک به شما در تحصیل خود اطلاعات کسب کنید.
اطلاعات بیشتر

مسکن دانشجویی

گزینه‌های مختلفی که برای اقامت دانشجویان در سراسر جهان وجود دارد را پیدا کنید.
اطلاعات بیشتر

درباره این دانشگاه

The most modern IT based learning methods support these ideas of interactive learning. Conveyance of seminar contents for example by e-learning and computer supported collaborative learning (CSCL) pro ... اطلاعات بیشتر

The most modern IT based learning methods support these ideas of interactive learning. Conveyance of seminar contents for example by e-learning and computer supported collaborative learning (CSCL) promote the development of interdisciplinary qualifications that are needed for the acquisition of expertise and success in professional work life. In addition to this the role of evaluation plays an important part in our pursuit to provide quality teaching. We provide a positive learning environment in combination with continuous feedback on the learning success of our students and vice-versa: our teaching staff also receives feedback from our students. In this way improvements can be quickly implemented at the universityand in our collaborating firms. اطلاعات محدود

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید.