کارشناسی در مدیریت بین المللی گردشگری (BA)

Middlesex University London

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کارشناسی در مدیریت بین المللی گردشگری (BA)

Middlesex University London

کارشناسی در مدیریت گردشگری بین المللی (BA)

لیسانس بین المللی مدیریت توریسم درجه با افتخارات در لندن تمرکز قوی بر روی روند فعلی جهانی و مشکلات در گردشگری بین المللی.

تیم کارکنان همکاری نزدیک با هم به شما با حمایت شما نیاز به انجام به خوبی در این دوره کارشناسی فراهم می کند. محل نزدیک ما به لندن فرصت های زیادی برای شاهد معاصر گردشگری بین المللی دست اول فراهم می کند.

بین المللی مدیریت گردشگری درجه ترکیبی از مطالعه گردشگری از هر دو نظری و دیدگاه کاربردی. به عنوان شما را از طریق سه سال از دوره پیشرفت است افزایش تأکید بر انتخاب و یادگیری خودراهبر وجود دارد. در حالی که دوره شامل آموزه اساسی حوزه های مرتبط کسب و کار و توسعه مهارت های قابل انتقال خود را، تمرکز این دوره تضمین درک گسترده ای از گردشگری، اثرات آن و اهمیت گسترده تر در جهان پویا و در حال تغییر. 

مزایای دوره

  • زمینه سفر خارج از کشور در سال دو زمینه بازدیدکننده داشته است UK در ماژول های اختیاری
  • تیم بین المللی کارکنان
  • فرصت برای دادن و گزینه های مربوط به کار
  • گزینه های مربوط به کارکنان علایق پژوهشی در بازاریابی گردشگری،
  • توسعه پایدار و گردشگری فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه
  • دیدگاه علوم اجتماعی متمایز در گردشگری بین الملل معاصر


شرایط ورود


ما به طور معمول نیاز به 240 امتیاز تعرفه برای ورود بر روی دروس کارشناسی. با این حال، برخی از درجه ممکن است شرایط ورود اضافی، برای مثال نمونه کارها و یا استماع است.

مورد نیاز زبان انگلیسی


شما باید شایستگی در زبان انگلیسی دارند و ما به طور معمول نیاز به درجه C GCSE یا مدرک معادل آن. شایع ترین مورد نیاز زبان انگلیسی برای دانش آموزان بین المللی آیلتس 6.0 (با حداقل 5.5 در هر چهار مولفه) یا تافل اینترنتی بر اساس 72 (با حداقل 17 در گوش دادن و نوشتن، صحبت کردن و 20 در 18 در خواندن).

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
آگوست 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Price
قیمت
9,000 GBP
- انگلستان و اتحادیه اروپا؛ £ 10،400 - غیر اتحادیه اروپا
Locations
بریتانیا - London, England
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - UK Online
تاریخ شروع : آگوست 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
آگوست 2019
بریتانیا - London, England
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
بریتانیا - UK Online
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات