کارشناسی فیزیک

عمومی

شرح برنامه

آخرین به روز رسانی ژوئیه 2016

درباره این دانشگاه

Since1869، دانشگاه دیلارد تا به ارائه دانش آموزان با چهار سال آموزش علوم انسانی با کیفیت متعهد شده است. دیلارد خصوصی، دانشگاه تاریخ سیاه و سفید کاملا معتبر است. در سال 2010، اخبار آمریکا و گزارش جهانی... اطلاعات بیشتر