Keystone logo

93 کارشناسی برنامه ها که در اتوماسیون 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی
 • کارشناسی علوم و مهندسی
 • کارشناسی علوم انسانی و هنر
 • مدیریت بازرگانی
 • مطالعات فن آوری
 • اتوماسیون
رشته های تحصیلی
 • مطالعات فن آوری (93)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی برنامه ها که در اتوماسیون

  مدرک کارشناسی اغلب یکی از اولین برنامه های در سطح دانشگاه است که فرد پس از دبیرستان دنبال می کند. این مدرک تحصیلی می تواند هر سه تا پنج سال طول بکشد تا تکمیل شود.

  یک لیسانس در اتوماسیون چیست؟ مطالعه اتوماسیون می تواند شامل رباتیک، الکترو اپتیک، امنیت سایبری، ارتباطات، سنسورها و بسیاری از دیگر فناوری های علمی باشد. اغلب این نوع برنامه طراحی شده است تا شرکت کنندگان را در رباتیک تخصص دهد. هر دانشگاه ممکن است مسیر دیگری برای این درجه داشته باشد. برخی ممکن است حتی برای متخصصان این برنامه تمرکز داشته باشند. دوره های مورد نیاز ممکن است شامل مقدمه ای بر برنامه نویسی و حل مسئله، طراحی کامپیوتری، ریاضیات برای مهندسان و اصول رباتیک باشند یا مشابه آن باشند.

  برای این نوع برنامه مشترک است که به دانش آموزان کمک می کند تا پژوهش های علمی، تفکر انتقادی و مهارت های رهبری را توسعه دهند. این توانایی های پیشرفته ممکن است یک فارغ التحصیل را در زمینه اتوماسیون بازاریابی کند، اما می تواند زندگی شخصی را به روش های دیگر نیز بهبود بخشد. به عنوان مثال، تفکر انتقادی بهتر یک ابزار روزمره است.

  هزینه یک لیسانس در اتوماسیون می تواند از یک مدرسه به بعد متفاوت باشد. اغلب مکان و دوره برنامه نقش مهمی در آموزش و پرورش بازی می کنند. برای برآوردن، دانش آموزان ممکن است نیاز به ارتباط مستقیم با دانشگاه داشته باشند.

  چه نوع حرفه ای می تواند این آموزش را منجر شود؟ این بستگی دارد به بخشی از تجربه کار دانشجویی و سایر آموزش ها. با این حال، بسیاری از دانش آموزان با این درجه به مهندسان رباتیک، استادان، ریاضیدانان، آمارگیران، متخصصان تولید و محققان اتوماسیون تبدیل می شوند. این آموزش همچنین می تواند به عنوان یک سنگ پله برای رشته های تحصیلی مانند مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا مورد استفاده قرار گیرد.

  کجا این برنامه ارائه شده است؟ دانشگاه ها در سراسر جهان یک لیسانس در اتوماسیون و یا چیزی شبیه هم در دانشگاه و هم در اینترنت ارائه می کنند. آماده اعمال است؟ برای برنامه خود در زیر جستجو کنید و با پر کردن فرم سرب، به طور مستقیم با دفتر پذیرش مدرسه انتخابی خود تماس بگیرید.