Keystone logo

23 کارشناسی برنامه ها که در مطالعات اقتصادی بانکداری 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • مطالعات اقتصادی
  • بانکداری
رشته های تحصیلی
  • مطالعات اقتصادی (23)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در مطالعات اقتصادی بانکداری

با مدرک کارشناسی بانکداری، دانش آموزان مهارت های لازم یادگیری به حرفه ای موفق در صنعت بانکداری. دانش آموزان از برنامه های کارشناسی بانکداری را در درک خود را از امور مالی، اعتباری، وام، و مدیریت ساخت. دانش آموختگان برگزاری این درجه اغلب در رفتن به مشاغل در صنعت مالی در موقعیت های مانند یک افسر وام، تحلیلگر اعتباری، افسر تمرین وام، و یا مدیر بانک.

دانش آموزان در مقطع کارشناسی بانکداری نه تنها ملزومات بانکی، بلکه دیگر اصول مدیریت بازرگانی، دادن دانش آموزان یک پایه محکم و درک کسب و کار و بانکداری و امور مالی صنعت یاد بگیرند. در مقطع کارشناسی بانکداری، دانش آموزان ترم در موضوعاتی مانند قوانین بانکی، اقتصاد، اعتبار، تجارت بین المللی، امور مالی شرکت ها، و شیوه های بانکی تجربه، به نام چند.

نگاهی به مرحله بعد نسبت به شغل رویایی خود را با درجه لیسانس بانکی.از طریق گزینه های زیر رفته برای پیدا کردن برنامه برای شما!