Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 8 درجه های کارشناسی که در بیوشیمی 2023

8 کارشناسی برنامه ها که در بیوشیمی 2023

بررسی اجمالی

بیوشیمی شناخته شده است به اساس مولکولی زندگی است. از طریق مطالعه بیوشیمی، دانش آموزان درک چگونه مرده و مواد شیمیایی بی جان آمده به ترکیب تولید یک ارگانیسم است که زندگی می کنند. آن را از طریق بیوشیمی که یک حساب دقیق است در فرم های مختلف چگونه از تابع زندگی فراهم شده است. کارشناسی بیوشیمی برنامه رشته علوم بر اساس معنای برای دانشجویان دوره کارشناسی، بنابراین به عنوان برای کمک به کشف دلیل تیک تاک زندگی در سطح مولکولی است. این یک دوره پژوهش که جنبه های مختلف زندگی با تمرکز بر درک اساس مولکولی آنها کشف شده است. این برنامه درجه کارشناسی بیوشیمی در ارائه راه حل های قابل اعتماد در رویکرد علمی به امنیت غذایی، توسعه صنعتی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست است.چشم انداز گسترده ای از برنامه درسی کارشناسی بیوشیمی را پوشش می دهد زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی تغذیه و صنعتی، و بیوشیمی پزشکی در میان دیگر جنبه های این دوره. این برنامه مجریان در فارماکولوژی، ژنتیک و زمینه های زیست شناسی مولکولی. کسانی که به دنبال به پرورش کار حرفه ای در هر دو موسسات تحقیقاتی محلی و بین المللی هم اکنون می توانید برای برنامه درجه کارشناسی بیوشیمی ثبت نام. البته در حال حاضر در سراسر جهان در دسترس است در دانشگاه های مختلف. پس از فارغ التحصیلی، می توان به صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، تولید، تضمین کیفیت و حفاظت از سلامت زیست محیطی در میان مناطق دیگر که در آن مهارت و ایده های آموخته شده می تواند سرمایه گذاری.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • بهداشت و درمان
  • مطالعات زیست پزشکی
  • بیوشیمی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (8)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه