Keystone logo

205 کارشناسی برنامه ها که در علوم اجتماعی روابط بین الملل 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم اجتماعی
  • روابط بین الملل
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (205)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در علوم اجتماعی روابط بین الملل

رشته روابط بین الملل اشاره به مطالعه در زمینه روابط میان کشورها، به انضمام جنبه های اقتصادی، تاریخی، سیاسی و سازمانی دارد. این رشته تحصیلی به ارتباط این حوزه ها با مطالعه موضوعاتی که به لحاظ تاریخی و معاصر حائز اهمیت می باشند، می پردازد. دانشجویانی که در مقطع کارشناسی روابط بین الملل تحصیل می کنند، مطالعات سنتی که به نقش دولت-ملت می پردازد را مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این، دانشجویان مقطع کارشناسی روابط بین الملل درباره بینش معاصر در زمینه تاثیرگذاری سایرعوامل بین الملل نیز به بررسی و مطالعه می پردازند. برنامه درسی کارشناسی روابط بین الملل به طور کلی شامل اقتصاد، تاریخ و زبان همراه با تخصص هایی در زمینه رسانه های اجتماعی، روندهای سیاسی و موارد بسیار دیگر می گردد. دانش آموختگان مقطع کارشناسی روابط بین الملل در شماری از رشته های مختلف و صنایع از جمله در سازمان های بین المللی، شرکت های چندملیتی، گروه های خصوصی، موسسات غیر سودآور، سازمان های مذهبی و بسیاری دیگر مشغول یه کار می شوند. روابط بین الملل یک حوزه رو به رشد و همواره در حال تکامل است و افراد حرفه ای متخصص در این حوزه بسیار مورد توجه و تقاضا هستند. برنامه های کارشناسی روابط بین الملل می تواند دانشجویان را به مهارت هابی تجهیز کند که در مقیاس جهانی به کار مشغول شوند. در میان برنامه های زیر به جستجو بپردازید، شاید مقطعی که به دنبال آن هستید را بیابید!