Keystone logo

141 کارشناسی برنامه ها که در روزنامه نگاری 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • روزنامه نگاری
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (141)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در روزنامه نگاری

روزنامه نگاری نظم و انضباط حرفه ای است که مستلزم بررسی و گزارش وقایع را به مخاطبان عمومی و یا هدف قرار طریق اشکال مختلف رسانه است. کارشناسی روزنامه نگاری ادغام نوشتن و رسانه ها با اخلاق و قانون است.

کارشناسی روزنامه نگاری اجازه می دهد تا تخصص در زمینه هایی مانند چند رسانه ای، روزنامه نگاری پخش، عکس های خبری، و چاپ، که می تواند شامل مجله، روزنامه و ویرایش. ترم برای کارشناسی روزنامه نگاری شامل تمرکز بر موضوعاتی مانند تاریخ روزنامه نگاری، نظریه رسانه ها، تاثیر اجتماعی، ارتباطات بصری، طراحی وب سایت، اخبار پخش، و روزنامه نگاری تحقیقی، به نام چند. دانش آموختگان با مدرک لیسانس روزنامه نگاری خواهد شد برای موقعیت های ورود به سطح در رسانه ها، تبلیغات، نوشتن، ویرایش، و یا عکاسی آماده شده است.

اگر روزنامه نگاری علاقه شما است، پس از آن مدرک لیسانس روزنامه نگاری ممکن است درجه در انتظار شما. نگاهی به طریق گزینه های زیر و پیدا کردن آموزش و پرورش است که مناسب مناسب برای شما!