Keystone logo

37 کارشناسی برنامه ها که در زبان های معاصر 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی
 • کارشناسی علوم و مهندسی
 • کارشناسی علوم انسانی و هنر
 • مدیریت بازرگانی
 • مطالعات علوم انسانی
 • مطالعات زبان
 • زبان های معاصر
رشته های تحصیلی
 • مطالعات علوم انسانی (37)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی برنامه ها که در زبان های معاصر

  عنوان شاخه ای از زبان شناسی، زبانهای مدرن با زبان انسانی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می پردازد. بسته به برنامه و دانشگاه، کارشناسی هنر در زبان های مدرن ممکن است در یک یا تعدادی از زبان های مدرن و یا در زبان شناسی از زبان های مدرن به عنوان یک کل تمرکز (به عنوان مثال، مطالعه ویژگی های زبانی از زبان معاصر). برخی از برنامه های کارشناسی مدرن زبان ممکن است تعادل از هر دو ارائه دهد. دانش آموختگان کارشناسی مدرن زبان برنامه مجهز به دانش بیش از یک زبان اصلی مدرن کارکنان بسیار با ارزش را به شرکت می باشد. ارزش فارغ التحصیلان بیشتر افزایش اگر آنها نیز در سایر رشته ها آشنا. حتی زمانی که در ارزش اسمی آن گرفته شده، مردم چند زبانه بسیار به راحتی می توانید شغل در ترجمه، تفسیر، و کسب و کار پیدا کنید. بیشتر از هر زمان دیگری، اقتصاد جهان در حال تبدیل شدن بیشتر و بیشتر جهانی. ارز میان فرهنگی است تنها تبدیل شدن بیشتر و بیشتر مشهود است.به همین دلیل، آن است که تنها منطقی به گمان است که فارغ التحصیلان کارشناسی هنر در مدرن زبان در سطح جهان آینده اشتغال روشن جلوتر از آنها. نگاهی به طریق BA مدرن زبان برنامه زیر برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فرصت های در انتظار شما!