Keystone logo

425 کارشناسی برنامه ها که در زیست شناسی 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی
 • کارشناسی علوم و مهندسی
 • کارشناسی علوم انسانی و هنر
 • مدیریت بازرگانی
 • علوم طبیعی
 • زیست شناسی
رشته های تحصیلی
 • علوم طبیعی (425)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی برنامه ها که در زیست شناسی

  زیست شناسی مطالعه علمی رشد، عملکرد، منشاء و تکامل موجودات زنده و زندگی است و پوشش می دهد تعداد زیادی از زمینه های از جمله محیط زیست، اکوسیستم، ژنتیک، آناتومی، فیزیولوژی، سلول، گیاه شناسی، حیوانات و گیاهان است. بسیاری از کارشناسی در برنامه های زیست شناسی در پیش حرفه ای، مانند قبل از پزشکی، پیش از دندانپزشکی، قبل از محیط زیست، و یا دیگر رشته های علمی بودن است.

  از طریق آزمایشگاه و درسی، دانش آموزان درآمد کارشناسی در زیست شناسی یادگیری مهارت های لازم برای تبدیل شدن به زیست شناسان و دانشمندان. برخی از ترم برای کارشناسی در برنامه های زیست شناسی ممکن است در مورد زیست شناسی انسان از جمله فیزیولوژی، ژنتیک، و آناتومی تمرکز، در حالی که دیگران ممکن است بر روی محیط زیست تمرکز، مانند حفاظت، مدیریت زیست محیطی، و بیوتکنولوژی.با مدرک لیسانس در زیست شناسی، فارغ التحصیلان باید این گزینه مشاغل مانند آزمایشگاه و پژوهش در بخش دولتی و یا خصوصی، ادارات بهداشت، دولت، کار در کنار دانشمندان، آموزش، یا ادامه برای ارسال آموزش تحصیلات تکمیلی.

  اگر شما از نظر علمی گرا و با توجه به مدرک لیسانس در زیست شناسی، پس از آن نگاه را از طریق گزینه های زیر را و گام بعدی به سوی اهداف شخصی و حرفه ای شما!