Keystone logo

57 کارشناسی برنامه ها که در علوم طبیعی زیست شناسی زیست شناسی سلولی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم طبیعی
  • زیست شناسی
  • زیست شناسی سلولی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (57)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در علوم طبیعی زیست شناسی زیست شناسی سلولی

زیست شناسی سلولی زمینه مطالعه که با سیستم های بیولوژیکی در سطوح مختلف خود از جمله تلفن همراه و سطح زیر سلولی سر و کار دارد. مطالعه علمی گسترده ای حیاتی است که آن را به افشای توسعه موجودات می آید و چگونه آنها را به محیط های مختلف که در آن زندگی می کنند در حالی که در درک ایالات مختلف یا بیماری یا ایالات سالم پاسخ دهند. از طریق زیست شناسی سلولی، در حال حاضر یکی از مناطق کلیدی در علم زندگی است. کارشناسی زیست شناسی سلولی برنامه دانشجویان دوره کارشناسی، مدرن با هدف پرداختن به پرورش با کیفیت و قدرت دادن به دانش آموزان در مورد چگونگی استفاده از فن آوری در ژن دستکاری، کشت سلولی، شبیه سازی، و مسائل میکروسکوپ الکترونی طراحی شده است. مهارت ها و تکنیک های به دست آورد از طریق برنامه درجه کارشناسی زیست شناسی سلولی، دانش آموزان فرصت برای حمایت از نیازهای اجتماعی در تحقیقات سرطان، پزشکی، نقائص هنگام تولد، و کنترل بیماریهای مختلف اتوایمیون. البته در نتیجه مرکزی به سیستم زندگی مدرن است.مطالعه در رشته کارشناسی زیست شناسی سلولی کمک می کند تا شما را به منظور جلب رابطه بین رشته های مختلف که زیست شناسی سلولی احاطه کرده است. آنها شامل ایمونولوژی، ژنتیک، میکروبیولوژی، و بیوشیمی. این یک دوره حرفه ای-باز طراحی شده است که به ارائه دانش و مهارت کیفیت به تمام دانش آموزان برای درجه ثبت نام است. نهادهای تحقیقات پزشکی مختلف و دیگر مناطق علوم ارتباطی انسان که در آن فارغ التحصیلان می توانند ایده های کلاس تمرین و دانش به دست آورده از طریق درسی وجود دارد. کارشناسی زیست شناسی سلولی در حال حاضر در دانشگاه های مختلف در سراسر جهان ارائه شده است.