Keystone logo

10 کارشناسی برنامه ها که در شیمی جنایی 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی
 • کارشناسی علوم و مهندسی
 • کارشناسی علوم انسانی و هنر
 • مدیریت بازرگانی
 • علوم طبیعی
 • شیمی
 • شیمی جنایی
رشته های تحصیلی
 • علوم طبیعی (10)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی برنامه ها که در شیمی جنایی

  نیاز به داشتن مهارت کیفیت برای بررسی مسائل نیاز به آموزش تخصصی و حرفه ای است. شیمی قانونی و زمینه های مرتبط در نتیجه بهترین شات برای هر کسی که به دنبال سرمایه گذاری به مسائل تحقیقی. در علم پزشکی قانونی، شیمی شناخته شده است به نقش ضروری بازی کند. شواهد جمع آوری شده از صحنه جرم است از طریق استفاده از دانش یک متخصص شیمیایی را مورد تجزیه و تحلیل. استفاده از مهارت ها و تکنیک های از طریق شیمی پزشکی قانونی یاد بگیرند بنابراین در چنین تحقیقات ضروری است. شواهد شیمیایی مختلف است که می تواند از یک صحنه جرم از جمله مواد مخدر، الیاف، رنگ، و یا حتی رنگدانه جمع آوری وجود دارد. است نیاز به داشتن مهارت های تحلیلی ضروری و پس زمینه شیمی مرتبط، تا که به درک چنین شواهد در جزئیات وجود دارد. کارشناسی شیمی پزشکی قانونی یک برنامه درجه است که در مقطع کارشناسی ارائه شده برای کمک به دانش آموزان دانش شیمی عمومی و مهارت های تحلیلی مربوط به علم پزشکی قانونی به دست آوردن است.تحقیقات صحنه جرم نیاز به روش های قانونی استفاده، تا که به تجزیه و تحلیل و جزئیات هر بیت از شواهد. از طریق کارشناسی شیمی قانونی ترم درجه، دانش آموزان به دست آوردن روش های تحلیلی با کیفیت و در عمق آموزش مورد نیاز توسط کارشناس حرفه ای شیمی پزشکی قانونی در سراسر جهان. کسانی که علاقه مند در تبدیل شدن به دانشمندان در تحقیقات جنایی هم اکنون می توانید برای کارشناسی شیمی قانونی رشته است که در دانشگاه های مختلف ارائه شده ثبت نام. از طریق شیمی پزشکی قانونی، می توان نقش آنها در نظام عدالت از طریق شناسایی و همچنین کمی مواد صحنه جرم را.