Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 43 درجه های کارشناسی که در شیمی کاربردی 2023

43 کارشناسی برنامه ها که در شیمی کاربردی 2023

بررسی اجمالی

شیمی کاربردی زمینه مطالعه علمی که کارشناسان مختلف برای اساس ایستاده در جهان مدرن را شکل است. مطالعه اجازه می دهد تا یک به درک فرایندهای شیمیایی مختلف هستند که در پردازش های صنعتی از محصولات مختلف درگیر. با یک برنامه درجه کارشناسی شیمی کاربردی در دسترس در حال حاضر برای دانشجویان دوره کارشناسی، یک دانش راست، مهارت ها و ظرفیت های فنی به پی ریزی شالوده قوی در شیمی بکار برده به دست آورید. این یک برنامه درجه که ایجاد یک درک عمیق است که مربوط به توسعه شخصی و مناسب برای اشتغال در بخش دولتی، آموزشی، تجاری و صنعتی در سراسر جهان کمک خواهد کرد. این برنامه با تاکید بر هر دو، صنعتی و تجاری از دانش شیمی در کل جهان امروز طراحی شده است. مطالعه برای یک برنامه درجه کارشناسی شیمی کاربردی بهترین گزینه است اگر شما مایل به دنبال شغلی در شیوه های صنعتی شیمی از جمله در تولید مواد شیمیایی.این دوره شامل جلسات مختلف عملی برای اطمینان از دانش آموزان به مسائل زندگی واقعی در معرض تا آنجا که شیمی کاربردی مربوط می شود. می دادن مختلف صنعتی در دسترس برای دانش آموزان در سراسر ترم به آنها فرصت برای کشف واقعیت شیمی کاربردی را وجود دارد. کارشناسی شیمی کاربردی شما فراهم می کند با دانش بر اساس اصول شیمی مانند واکنش و مکانیزم، شیمی عمومی، تکنیک های آزمایشگاهی و شیمی مواد. این دوره در نتیجه تحقیقات بر اساس و کاربردی در صنایع مختلف در سراسر جهان امروز.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم طبیعی
  • شیمی
  • شیمی کاربردی
رشته های تحصیلی
  • علوم طبیعی (43)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه