Keystone logo

259 کارشناسی برنامه ها که در علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم اجتماعی
  • مددکاری اجتماعی
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (259)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در علوم اجتماعی مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی علم میان رشته ای اجتماعی است که به بررسی رفتار انسان و سیستم های اجتماعی است. این درست گسترده ای از مطالعه است و فارغ التحصیلان با مدرک لیسانس مددکاری اجتماعی دارند فرصت های شغلی بسیاری از.

کارشناسی مددکاری اجتماعی دانش آموزان با پایه و اساس نظریه ها و شیوه های کار اجتماعی فراهم می کند. این خواهد نظریه رفتار انسان های بزرگ بررسی و چگونگی این به مسائل دنیای واقعی و مردم استفاده شود. کارشناسی مددکاری اجتماعی کمک می کند تا دانش آموزان مهارت ها و دانش لازم را برای کار در این زمینه خواستار مددکاری اجتماعی به دست آوردن، و این است که از طریق درسی که در موضوعاتی مانند رفاه اجتماعی و سیاست، روانشناسی، توسعه انسانی، اخلاق و اخلاق متمرکز انجام می شود، و توسعه جامعه. دانش آموختگان با مدرک لیسانس مددکاری اجتماعی اغلب در رفتن به شغل در غیر انتفاعی و یا سازمان های غیر دولتی در موقعیت های مانند مدیران مورد و طرفداران، کار با مردم برخورد با مسائل مربوط به فقر، سوء مصرف مواد، یا خشونت خانواده.

اگر شما یک علاقه واقعی در کمک به مردم و مایل به استفاده از آن صفت در زندگی حرفه ای خود را، پس از آن مدرک لیسانس مددکاری اجتماعی در نظر بگیرند. شروع با جستجو از طریق گزینه های زیر برای پیدا کردن مدرسه مناسب برای شما!