Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 224 درجه های کارشناسی که در مددکاری اجتماعی 2023

224 کارشناسی برنامه ها که در مددکاری اجتماعی 2023

بررسی اجمالی

مددکاری اجتماعی علم میان رشته ای اجتماعی است که به بررسی رفتار انسان و سیستم های اجتماعی است. این درست گسترده ای از مطالعه است و فارغ التحصیلان با مدرک لیسانس مددکاری اجتماعی دارند فرصت های شغلی بسیاری از.

کارشناسی مددکاری اجتماعی دانش آموزان با پایه و اساس نظریه ها و شیوه های کار اجتماعی فراهم می کند. این خواهد نظریه رفتار انسان های بزرگ بررسی و چگونگی این به مسائل دنیای واقعی و مردم استفاده شود. کارشناسی مددکاری اجتماعی کمک می کند تا دانش آموزان مهارت ها و دانش لازم را برای کار در این زمینه خواستار مددکاری اجتماعی به دست آوردن، و این است که از طریق درسی که در موضوعاتی مانند رفاه اجتماعی و سیاست، روانشناسی، توسعه انسانی، اخلاق و اخلاق متمرکز انجام می شود، و توسعه جامعه. دانش آموختگان با مدرک لیسانس مددکاری اجتماعی اغلب در رفتن به شغل در غیر انتفاعی و یا سازمان های غیر دولتی در موقعیت های مانند مدیران مورد و طرفداران، کار با مردم برخورد با مسائل مربوط به فقر، سوء مصرف مواد، یا خشونت خانواده.

اگر شما یک علاقه واقعی در کمک به مردم و مایل به استفاده از آن صفت در زندگی حرفه ای خود را، پس از آن مدرک لیسانس مددکاری اجتماعی در نظر بگیرند. شروع با جستجو از طریق گزینه های زیر برای پیدا کردن مدرسه مناسب برای شما!

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم اجتماعی
  • مددکاری اجتماعی
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (224)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه