Keystone logo

29 کارشناسی برنامه ها که در مطالعات آفریقا 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • علوم اجتماعی
  • مطالعات منطقه ای
  • مطالعات آفریقا
رشته های تحصیلی
  • علوم اجتماعی (29)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در مطالعات آفریقا

مدرک کارشناسی از طریق یک کالج یا دانشگاه را دنبال و به دست آورده است که یک دوره خاص از مطالعه کامل شده است. این درجه را می توان در خود و یا به عنوان بخشی از روند اخذ مدرک دکترا کارشناسی ارشد یا استفاده می شود.

مدرک لیسانس در مطالعات آفریقایی چیست؟ برنامه مطالعات آفریقا بررسی تاریخ، فرهنگ و تجارب آفریقایی و مردم آفریقایی تبار. اکثر برنامه های خواهد تمرکز وسیع به گذشته هستند و شامل موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجود مؤثر اعضای جامعه آفریقایی در قاره و خارج از کشور. ترم می تواند شامل موضوعاتی مانند تاریخ هنر آفریقایی، تاریخ قبل از دوران استعمار آفریقا و ادبیات آفریقایی آمریکایی است.

مدرک لیسانس در مطالعات آفریقایی دارای مزایای بسیاری برای دانش آموزان در سطح جهانی فکر. طیف گسترده ای از مشاغل، از جمله کسانی که با فرصت های بین المللی، در دسترس افرادی که این درجه کامل شده است.این درجه می تواند کسانی که علاقه مند در دستیابی به درجه دکترا کارشناسی ارشد یا بهره مند شوند.

هزینه مدرک لیسانس در مطالعات آفریقایی می توانید تا حد زیادی بسته به آن است که آیا از یک مدرسه دولتی یا خصوصی به دست آمده متفاوت است. طول مدت زمان صرف شده برای تکمیل برنامه همچنین می تواند قیمت را تحت تاثیر قرار. برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه های برنامه تماس با موسسه از انتخاب شما.

هستند بسیاری از مشاغل که به طور بالقوه با مدرک لیسانس در مطالعات آفریقایی حصول وجود دارد. سازمان های دولتی، گروه های سیاسی، شرکت های روابط عمومی و سازمان های حقوق مدنی ممکن است همه علاقه مند به استخدام کسی است که این درجه به دست آمده باشد. گزینه های شغلی شامل اجرایی بازاریابی، سازمان جامعه، مددکار اجتماعی و مدافعان منافع عمومی است. بسیاری از مشاغل را بر روی دانش است که در مورد فرهنگ و مردم به دست تکیه می کنند. در این قسمت وارد طیف گسترده ای از امکانات اشتغال، بسیاری از آنها شامل فرصت هایی برای پیشرفت و سفر.

تقاضا برای کارشناسی در مطالعات آفریقایی آنلاین را می توان در چند مرحله ساده انجام می شود. جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم بخوره.