Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 272 درجه های کارشناسی که در مطالعات محیط زیست 2023

272 کارشناسی برنامه ها که در مطالعات محیط زیست 2023

بررسی اجمالی

مطالعات زیست محیطی یکی از رشته های مربوطه در عصر مدرن و همچنین یکی از مهم ترین است. آن را تبدیل به نگرانی همه را بر کیفیت محیط طبیعی ما چگونه فعالیت های انسانی تخریب شده است. این برنامه درجه مطالعات زیست محیطی BA به تازگی طراحی شده است در حال حاضر به دانش آموزان از سراسر جهان ارائه شده است. البته در دسترس در دانشگاه های مختلف است را برای شما به ثبت نام در حال حاضر. این است که به سمت آماده کردن دانش آموزان که به صورت پویا می تواند را تا مسیرهای شغلی در خط با قرن 21 و با توجه به قوانین جدید زیست محیطی بشود. از روغن ریختن به بدن از آب به شواهدی از تغییرات آب و هوایی، اثرات احتمالی فعالیت های انسانی بر محیط زیست به مراتب رسیدن به. مطالعات زیست محیطی BA رشته هنر که همه دانش آموزان گذشته محیط زیست عادی و حفاظت از منابع به ارمغان می آورد است.البته به دنبال تمرکز بر روی حفظ اکوسیستم شهری، طراحی سیاست های عمومی موثر و سیستم های پایدار زیست محیطی. در حال یک مشکل اجتماعی بزرگ امروز، حفظ محیط زیست باید فهمیده شود برای اطمینان از فارغ التحصیلان رسیدگی به تمام امور مربوط به محیط زیست در راه حرفه ای است. برنامه درسی مطالعات زیست محیطی BA طراحی شده است برای کمک به دانشجویان دوره کارشناسی در کار و تحصیل در تنظیمات معاصر در تقاطع اجتماعی با طبیعت. برنامه القا دانش و مهارت و همچنین احساس مسئولیت به تمام فارغ التحصیلان. البته در سطح جهانی عرضه در بازار با فرصت های شغلی بسیار عالی است.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • مطالعات محیط زیست
رشته های تحصیلی
  • مطالعات محیط زیست (272)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

رشته های تحصیلی مرتبط