Keystone logo
مستقیماً با مدارس تماس بگیرید - مقایسه کنید 148 درجه های کارشناسی که در مهندسی نرم افزار 2023

148 کارشناسی برنامه ها که در مهندسی نرم افزار 2023

بررسی اجمالی

مهندسی نرم افزار یک میدان گسترده ای از مطالعه است که مستلزم چندین فعالیت فراتر از توسعه معمولی از نرم افزار است. درست است را پوشش می دهد برنامه های کاربردی مختلف به توسعه و طراحی به روش نظام مند کنند. هستند بسیاری از وظایف توسعه نرم افزار موجود در جهان امروز وجود دارد. یک رویکرد سیستماتیک به راه حل خود را خواستار درک در مورد نحوه به آمده تا با یک راه حل نرم افزار. در سازمان مدرن، مهندسان نرم افزار باید کارهای بزرگ بیشتر از محصولات نرم افزاری فقط در حال توسعه. است نیاز به خلاقانه با مکمل دانش کیفیت فعال وجود دارد. توانایی فنی برای توسعه راه حل های مناسب یک جنبه بسیار مشتاق مهندسی نرم افزار است. کارشناسی مهندسی نرم افزار یک برنامه درجه پژوهش بر اساس معنای برای دانشجویان از سراسر جهان است.

در ترم Bachelorof نرم افزار مهندسی، یکی می شود به درک تمام است که در مقابله با وظایف نرم افزار پیچیده درگیر.البته اساس کیفیت برای یک درک برنامه نویسی و تجزیه و تحلیل قبل از در حال توسعه راه حل های را فراهم می کند. البته یک برنامه درسی مفصل است که همه دانش آموزان با مهارت کیفیت اعم از درک فنی به دانش نظری تجهیز. این دوره عملی همراه با جنبه های نظری کافی برای آموزش دقیق از تمام فارغ التحصیلان است. یکی از مهارت های قابل اعتماد در حال توسعه مقرون به صرفه، به موقع و کافی محصولات نرم افزاری بدست می آورد. از طریق کارشناسی مهندسی نرم افزار، یک دانش در مورد نحوه تجزیه و تحلیل و الزامات طرح، تا که به توسعه نرم افزار با کیفیت به دست آوردن. کارشناسی مهندسی نرم افزار شکل آینده برنامه نویسی و مدیریت نرم افزار حرفه.

اطلاعات بیشتر

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • مطالعات فن آوری
  • علوم کامپیوتر
  • مهندسی نرم افزار
رشته های تحصیلی
  • مطالعات فن آوری (148)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه