‏ برتر برنامه های کارشناسی سیدنی استرالیا 2020‏

درجه تحصیلی کارشناسی، درجه لیسانس است که دانشگاه ها و کالج ها همزمان با تکمیل برنامه تحصیلی به دانشجویان اعطا می نمایند. بیشتر دوره های تحصیلی کارشناسی سه الی پنج سال و برخی تا هفت سال به طول می انجامند.مکزیک، رسما به مکزی… اطلاعات بیشتر

درجه تحصیلی کارشناسی، درجه لیسانس است که دانشگاه ها و کالج ها همزمان با تکمیل برنامه تحصیلی به دانشجویان اعطا می نمایند. بیشتر دوره های تحصیلی کارشناسی سه الی پنج سال و برخی تا هفت سال به طول می انجامند.

مکزیک، رسما به مکزیک ایالات متحده، جمهوری قانون اساسی فدرال در شمال امریکا است. کار ممکن است ویزای کار، دشوار است برای گرفتن است که اگر شما فقط می خواهم به مستقل برای یک زمان کوتاه نیاز دارد. بسیاری از دانشگاه دولتی در شهرستانها شهردار (مرکز ایالت) دارای دوره های کوتاه مدت در تاریخ، خوری و فرهنگی افراد، بسیاری از آنها تقریبا رایگان.

وراکروز یک خانه به متعدد دانشگاه شناخته شده در مکزیک است. دانشگاه معروف ترین در شهرستان دانشگاه Veracruzana که دانش آموزان با 56 برنامه مدرک کارشناسی، 37 کارشناسی ارشد و دکترا 5 فراهم می کند.

‏ دوره های کارشناسی سیدنی مکزیک را مروری بر تمامی 2020‏

اطلاعات محدود
Veracruz University - Universidad Veracruzana
Heroica Veracruz, مکزیک

توجه: این برنامه کارشناسی تئاتر تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لا Facultad د تئاتر ES UNA entidad académica د لا دانشگاه Veracruzana فونز، acorde SUS principios Y compromiso ... +

توجه: این برنامه کارشناسی تئاتر تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لا Facultad د تئاتر ES UNA entidad académica د لا دانشگاه Veracruzana فونز، acorde SUS principios Y compromiso اجتماعی، TIENE کومو MISION contribuir لا formación جدایی ناپذیر د profesionales capaces د desenvolverse EN لس distintos کامپوس دل آرته teatral (Actuación، Creación Escénica، GESTION Teatral E Intervención Socioeducativa) برای fortalecer Y transformar EL پانوراما escénico ملی. برای ello promueve EN ال estudiante UNA actitud د superación ها Artística، ASI کومو valores د participación مسئول EN لا سوسیداد Y EN لا حرفه، capacidad کریتیکا Y actitud abierta basada EN لس postulados د tolerancia، respeto Y comprensión، además د autonomía EN لا توما د decisiones برای لا ویدا فرد Y حرفه ای. -
کارشناسی(BA)
اسپانیایی
پردیس دانشگاهی
 
Veracruz University - Universidad Veracruzana
Heroica Veracruz, مکزیک

توجه: این برنامه کارشناسی معماری دریایی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لا کاررا د ها Ingeniería نیروی دریایی FUE لالیگا فونز existió EN ال پایس، ES otra د لاس کرررس فونز هان ... +

توجه: این برنامه کارشناسی معماری دریایی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لا کاررا د ها Ingeniería نیروی دریایی FUE لالیگا فونز existió EN ال پایس، ES otra د لاس کرررس فونز هان logrado سازمان ملل متحد معتبر importante دنترو د لا دانشگاه Veracruzana Y fuera د الا، pues incluso algunos extranjeros vinieron estudiar وراکروز. -
کارشناسی
اسپانیایی
پردیس دانشگاهی
 
Veracruz University - Universidad Veracruzana
Heroica Veracruz, مکزیک

توجه: این برنامه کارشناسی باستان شناسی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لا Arqueología través دل استودیوس sistemático د لا فرهنگی مواد، intenta reconstruir لس fenómenos اجتماعی ... +

توجه: این برنامه کارشناسی باستان شناسی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لا Arqueología través دل استودیوس sistemático د لا فرهنگی مواد، intenta reconstruir لس fenómenos اجتماعی pretéritos، incorporando métodos Y técnicas diseñadas پاراگراف ال عضویت د لس datos فونز permitan tener UNA چشم انداز جهانی د لاس sociedades antiguas. -
کارشناسی
تمام وقت
3 سال ها
اسپانیایی
پردیس دانشگاهی
 
Veracruz University - Universidad Veracruzana
Heroica Veracruz, مکزیک

توجه: این برنامه کارشناسی مدیریت کسب و کار بین المللی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لس mercados internacionales requieren profesionales فونز ها Soluciones brinden لس retos Y ... +

توجه: این برنامه کارشناسی مدیریت کسب و کار بین المللی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. لس mercados internacionales requieren profesionales فونز ها Soluciones brinden لس retos Y problemáticas لاس فونز SE enfrentan لاس EMPRESAS globales estratégicas. ال objetivo کلی دل programa ES formar profesionistas باهم conocimientos، habilidades Y actitudes فونز له permitan enfrentar لس retos دل entorno económico ملی الکترونیکی اینترناسیونال Y adaptarse لس cambios DEL MISMO، یک través د لا planeación Y dirección د organizaciones públicas O privadas relacionadas باهم لس diversos ámbitos دل COMERCIO اینترناسیونال فونز operen Bajo در سازمان ملل قانونی مارکو. -
کارشناسی
اسپانیایی
پردیس دانشگاهی
 
Veracruz University - Universidad Veracruzana
Heroica Veracruz, مکزیک

توجه: این برنامه کارشناسی زیست شناسی دریایی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. ال Programa د Biología مارینا ES پور reconocido سو CALIDAD través د لا acreditación د CALIDAD ملی e ... +

توجه: این برنامه کارشناسی زیست شناسی دریایی تنها در اسپانیایی تدریس می شود. ال Programa د Biología مارینا ES پور reconocido سو CALIDAD través د لا acreditación د CALIDAD ملی efectuada پور سازمان ملل متحد acreditador organismo، reconocido پور EL Consejo برای لا Evaluación د لا Educación برتر، COPAES، AC ال طرح د Estudios Y سو Estructura برنامه، comprendida در حالت باهم 350 créditos فونز، د acuerdo لس lineamientos د کنترل چربگوشت د لس Programas Educativos MEIF، SE cursan EN سازمان ملل tiempo estándar د 7 Periodos (3.5 años) باهم سازمان ملل periodo کرتو د 5 (2.5 años) Y سازمان ملل periodo لارگو د 11 (5.5 años). -
کارشناسی
اسپانیایی
پردیس دانشگاهی