Keystone logo

54 کارشناسی برنامه ها که در مطالعات کسب و کار نوآوری 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی
 • کارشناسی علوم و مهندسی
 • کارشناسی علوم انسانی و هنر
 • مدیریت بازرگانی
 • مطالعات کسب و کار
 • نوآوری
رشته های تحصیلی
 • مطالعات کسب و کار (54)
  • بازگشت به دسته اصلی
  مکان ها
  مکان های بیشتری پیدا کنید
  نوع مدرک
  مدت زمان
  سرعت مطالعه
  زبان
  زبان
  قالب مطالعه

  کارشناسی برنامه ها که در مطالعات کسب و کار نوآوری

  نوآوری فرایند نور هر ایده خلاق است. از طریق خلاقیت، ایده های جوانه زده و در حال innovatively جامه. کارآفرینی جنبه های چالش برانگیز در دنیای کسب و کار تبدیل شده است. با خلاقیت و نوآوری، از جمله مسائل می توان به راحتی با آن برخورد. مطالعه برای کارشناسی نوآوری کمک می کند تا به تیز مهارت دانش آموزان و باز کردن حوزه تفکر نوآورانه خود را. البته به بررسی شیوه های مختلف که در آن نوآوری به دنبال افزایش کارآفرینی در ایجاد سرمایه گذاری های جدید برای هر دو سازمان های کوچک و بزرگ است. کارشناسی نوآوری برنامه مدرک کارشناسی با هدف ارائه مهارت نوآوری کیفیت بنابراین به عنوان برای کمک به دانش آموزان به دست آوردن درک راست تا آنجا که فرایندهای نوآوری و خطرات است.

  از طریق کارشناسی نوآوری، یکی می شود درک مربوط به پاداش های نوآوری، چگونه به منظور حفاظت از حقوق، جنبه های انگیزشی از نوآوری و تاثیر آن به جامعه است.البته مسائل مختلف از جمله کارآفرینی، رویکرد فن آوری به تجاری، مهارت های کارآفرینی و فرصت های و همچنین موقعیت نوآوری در توسعه شرکت را پوشش می دهد. پس از فارغ التحصیلی، یک فرصتی برای پرورش حرفه ای موفق در تحقیق و دیگر جنبه های خلاقیت. در واقع می توان مهارت های توسعه برای تبدیل شدن به یک متفکر خلاق در درک و تجزیه و تحلیل سناریوهای مختلف اقتصادی، برنامه ریزی استراتژیک جهانی، طراحی طرح کسب و کار و مدیران بخش پیش بینی دولت. کارشناسی رشته نوآوری در شناسایی راه حل های به رواج شرایط در تمام سطوح کمک خواهد کرد.