Keystone logo

7 کارشناسی برنامه ها که در ویرایش فیلم 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • هنر های نمایشی
  • مطالعات فیلم
  • ویرایش فیلم
رشته های تحصیلی
  • هنر های نمایشی (7)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در ویرایش فیلم

حوزه تدوین فیلم بر جنبه داستان سرایی استفاده شده از طریق فیلم و ویرایش های زیبایی شناختی و تکنولوژیکی استفاده شده تمرکز دارد. این زمینه شامل استفاده از همکاری و نرم‌افزار است که دانش‌آموزان می‌توانند به صورت حرفه‌ای از آن استفاده کنند.

درجه کارشناسی به دانشجویانی اعطا می شود که الزامات تحصیلی مورد نظر کالج یا دانشگاه محل تحصیل خود را انجام می دهند. این الزامات شامل سه الی هفت سال تمرکز بر یک موضوع تحصیلی است که به طور معمول با عنوان رشته تحصیلی یا گرایش خوانده می شود.