Keystone logo

3 کارشناسی برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی مطالعات رادیو پخش رادیو 2024

فیلترها

فیلترها

  • کارشناسی
  • کارشناسی علوم و مهندسی
  • کارشناسی علوم انسانی و هنر
  • مدیریت بازرگانی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی
  • مطالعات رادیو
  • پخش رادیو
رشته های تحصیلی
  • روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی (3)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

کارشناسی برنامه ها که در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی مطالعات رادیو پخش رادیو

برای آماده شدن برای حرفه ای در پخش رادیویی، دانش آموزان ممکن است از برنامه ای بهره مند شوند که برای آموزش روش های تحقیق و ارائه داستان طراحی شده است. همچنین ممکن است دانش‌آموزان این فرصت را داشته باشند که در یک شبکه کارآموزی کنند و در مورد نحوه اجرای یک نمایش احساس کنند.

درجه کارشناسی به دانشجویانی اعطا می شود که الزامات تحصیلی مورد نظر کالج یا دانشگاه محل تحصیل خود را انجام می دهند. این الزامات شامل سه الی هفت سال تمرکز بر یک موضوع تحصیلی است که به طور معمول با عنوان رشته تحصیلی یا گرایش خوانده می شود.