Keystone logo

10 کارشناسی برنامه ها که در پژوهش های بازاریابی 2024

فیلترها

فیلترها

 • کارشناسی
 • کارشناسی علوم و مهندسی
 • کارشناسی علوم انسانی و هنر
 • مدیریت بازرگانی
 • مطالعات بازاریابی
 • بازاریابی
 • پژوهش های بازاریابی
رشته های تحصیلی
 • مطالعات بازاریابی (10)
 • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

  کارشناسی برنامه ها که در پژوهش های بازاریابی

  درجه کارشناسی طراحی شده است که بالاترین سطح مدرک کارشناسی در یک میدان داده شده است. البته خود را از مطالعه ساخته شده است برای ارائه نامزد با دانش بنیادی از بهترین شیوه ها و بنیان های نظری از یک میدان داده می شود، و همچنین تاریخ آن است.

  مدرک لیسانس در تحقیقات بازاریابی چیست؟ این درجه با یک دوره تخصصی پژوهش در رشته بازاریابی است که بیشتر در رابطه با چه چیزی باعث تبلیغات موثر و یا بی اثر است. نامزدها دنبال این درجه هر دو اصول کلی برای تبلیغات موثر و روش های خاص به استراتژی برای مخاطبان هدف یاد بگیرند. برنامه های مدرک در این زمینه تمایل به دستیابی به آن با ترکیب دوره های بازاریابی سنتی و کلاس های خاص در این نوع از تحقیقات استراتژیک به دانش آموزان با مجموعه ای از مهارت است که به سمت بودن قادر به ارائه که بینش به مشتریان و کارفرمایان بشود.

  مزایای مدرک کارشناسی در تحقیق بازاریابی بیش از یک درجه کلی در زمینه بسیار زیاد است. از آنجا که درست است هر دو گسترده و پیچیده است، تخصص اجازه می دهد تا دانش آموزان برای تبدیل شدن به رقابتی تر با به دست آوردن عمل با مهارت های آنها به احتمال زیاد نیاز حرفه ای.

  هزینه برای تحصیل در رشته تحقیقات بازاریابی تمایل به متفاوت زیادی بسته به کشور، دانشگاه و مدل خود را از عملیات. برای پیدا کردن آنچه شهریه در یک مدرسه خاص، بهتر است برای تماس با آن مدرسه به طور مستقیم.

  داوطلبانی که با موفقیت کامل مدرک لیسانس در تحقیقات بازاریابی به طور کلی پیدا کردن کار در صنعت تبلیغات، مشاوره شرکت ها و شرکت های مشتری. آنها اعضای تیم حیاتی در هر تیم تبلیغات استراتژیک، و آنها نیز تمایل به پیدا کردن کار در شرکت های مشاوره ای که سازمان های توصیه شده از خارج است.

  اکثر برنامه های دانشگاهی در بازاریابی استراتژیک نیز ارائه قطعات آموزش از راه دور قوی.جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم بخوره.