کسب و کار

International Accelerator

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کسب و کار

International Accelerator

کسب و کار

از زمان تاسیس آن در سال 1924، دانشکده کسب و کار در دانشگاه ما به شکل دادن به رهبران کسب و کار فردا متعهد شده است. مدرسه کسب و کار دارای استاندارد طلا مجوز رسمی در آموزش و پرورش کسب و کار، انجمن برای پیشبرد دانشگاهی مدارس کسب و کار، برای هر دو مدرسه و برنامه های حسابداری آن است. با تمرکز بر آموزش و پژوهش، دانشکده کسب و کار پل تئوری و عمل به جایی که کسب و کار در جریان است.

لیسانس علوم در کسب و کار درجه مورد نیاز

دانشکده کسب و کار ارائه می دهد یک کارشناس کسب و کار (BSB) با رشته های اصلی در حسابداری، مدیریت بازرگانی، امور مالی، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت و رهبری، بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین. هر عمده متشکل از اجزای زیر است: دوره های آموزش عمومی، کسب و کار کلاس های بنیاد، مورد نیاز بین المللی بعد، دوره های بزرگ، و دروس انتخابی کسب و کار پیشرفته. الزامات درجه در معرض تغییر هستند. این مسئولیت دانش آموز به ماندن نیاز مطلع است. برای دریافت BS در درجه کسب و کار، یک دانش آموز باید شرایط تحصیل در رشته اثر در زمان او و یا او را به مدرسه مراجعه کامل است.

غلظت

با ارائه غلظت، ما دانش آموزان با فرصت برای به دست آوردن تخصص های اضافی در رشته مهم است. غلظت افزودن ارزش به هر کسب و کار عمده و افزایش هوش کسب و کار دانش آموزان است.

  • کارآفرینی
  • تجزیه و تحلیل ترافیک کسب و کار
  • سیستم های اطلاعاتی
  • تجارت جهانی
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت زنجیره تامین
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2018
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Locations
آمریکا - Boston, Massachusetts
تاریخ شروع : سپتامبر 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2018
آمریکا - Boston, Massachusetts
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات