رشته های اصلی

  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی عمران
  • مهندسی سیستم های کامپیوتری
  • مهندسی برق و الکترونیک
  • مهندسی محیط زیست
  • مدیریت زیرساخت
  • مهندسی مکانیک

مجوز رسمی حرفه ای

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 34 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Southern Queensland (USQ) »

این دوره آنلاین, واقع در پردیس
Duration
3 - 6 
پاره وقت
تمام وقت
Price
22,960 AUD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ