• توصیف مفاهیم کلیدی، اصول و موضوع عمده در روانشناسی
  • تفسیر، طراحی، و انجام تحقیقات اساسی روانی
  • کارآموزی گسترده و دادن آموزش تعاون

فرصت های شغلی

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Mercy College »

این دوره آنلاین
Duration
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ