توضیحات رسمی را مطالعه کنید

  • توصیف مفاهیم کلیدی، اصول و موضوع عمده در روانشناسی
  • تفسیر، طراحی، و انجام تحقیقات اساسی روانی
  • کارآموزی گسترده و دادن آموزش تعاون

فرصت های شغلی

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Mercy College »

این دوره Online
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
پاره وقت
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date