BSc in Criminology and Criminal Justice

Northern Arizona University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

BSc in Criminology and Criminal Justice

Northern Arizona University

فرصت های شغلی که ممکن است دنبال:

  • حمایت قربانی
  • اصلاحات

با آموزش و پرورش علاوه بر این، یکی از این مسیرها ممکن است:

  • وکیل
  • قاضی
  • دادستان
  • وکیل تسخیری

مورد نیاز دانشگاه

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره
Online
واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2018
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Locations
آمریکا - Flagstaff, Arizona
تاریخ شروع : سپتامبر 2018
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2018
آمریکا - Flagstaff, Arizona
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات