توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این برنامه توسط شورای ملی اعتباربخشی آموزش و پرورش معلم (NCATE) معتبر است.

هیچ کار بیش از آموزش کودکان کوچک به چالش کشیدن، پاداش، یا مهم است.

فارغ التحصیلان ما یک نرخ عبور 98 درصد در آزمون آریزونا آموزش ارزیابی مهارت. کالج آموزش و پرورش است فناوری پیشرفته، فرهنگی پاسخگو، و دانش آموز متمرکز شده است. شما همچنین می خواهید مقدار زیادی از آموزش در کلاس درس است.

نکته:

فرصت های شغلی که ممکن است دنبال:

  • چوب پرچم
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 83 برنامه دیگر ارائه شده توسط Northern Arizona University »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019