Read the Official Description

درجه کارشناسی در امور بین الملل ارائه یک دیدگاه جهانی از سیاست های عمومی بین المللی و دولت های در محل کار در سراسر جهان. در عمق و ترم به موقع خواهد ارتباطات، هم افزایی، و درگیری بین کشورها، جنبشهای سیاسی، شرکت های چند ملیتی، و سازمان های غیر دولتی را معرفی نماید. دانش آموزان ممکن است از مناطق جهان مطالعه که بیشتر مورد توجه آنها را همراه با به دست آوردن یک بنیان محکم در سیاست تطبیقی.

چه می توانم با مدرک لیسانس هنر در امور بین الملل آیا؟

داشتن یک درک از وابستگی متقابل از کشورهای جهان برای روابط دیپلماتیک، کسب و کار بین المللی، و تصمیم گیری موثر بر آینده کشور بسیار حیاتی است. اگر نظر خود را از جهان گرایش به یک جهانی، آنگاه درجه از ابزار برای رسیدن به اهداف خود را فراهم می کند.

با تمرکز بر روی مسائل تطبیقی ​​و بین المللی، شما درک خود را از جهان امروز را گسترش دهد. دوره های آموزشی در رشته علوم سیاسی و دوره در زمینه های دیگر، مانند انسان شناسی، اقتصاد، و، تاریخ، ارائه خواهد کرد که شما وسعت و عمق درک. اگر شما هنوز برای به دست آوردن یک، شما همچنین می خواهد یک زبان دوم، در دنبال فرصت های شغلی بین المللی بسیار مهم است که یاد بگیرند.

فرصت های شغلی که ممکن است دنبال:

 • تجزیه و تحلیل سیاست
 • روزنامه نگاری
 • کسب و کار
 • خدمات خارجی
 • غیر govenmental کارگر آژانس
 • محقق بازار Interntational
 • مامور اطلاعات
 • مدافع حقوق بشر،

با آموزش و پرورش علاوه بر این، یکی از این مسیرها ممکن است:

 • استراتژیست جهانی
 • وکیل
 • مستخدم دولتی
 • مشاور سیاسی
 • محقق حقوقی
 • هیات علمی دانشگاه
 • لابی / سازمان

مورد نیاز دانشگاه

برای دریافت مدرک کارشناسی در دانشگاه آریزونای شمالی، شما باید حداقل 120 واحد اعتباری که حداقل شامل یک بزرگ، الزامات مطالعات آزاد و الزامات دانشگاه به شرح زیر را تکمیل کنید.

 • همه لیبرال مورد نیاز مطالعات، تنوع، نوشتن تاریخ و در سطح، و CAPSTONE دانشگاه آریزونای شمالی است.
 • همه الزامات مورد نیاز برای طرح های علمی خاص خود را (ها).
 • حداقل 30 واحد از دروس بالا تقسیم، که ممکن است شامل کار انتقال.
 • حداقل 30 واحد از دروس گرفته شده از طریق دانشگاه آریزونای شمالی، که حداقل 18 باید دوره فوقانی تقسیم (در سطح 300 یا بالاتر) است. به این شرط است اعتبار توسط آزمون، یکپارچهسازی با سیستمعامل اعتباری، دوره انتقال، و غیره آشنا نیست
 • نقطه معدل تجمعی از حداقل 2.0 در همه کار در دانشگاه آریزونا شمالی تلاش.

در دسترس پردیس

 • چوب پرچم
Program taught in:
انگلیسی

See 83 more programs offered by Northern Arizona University »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019