BA در فلسفه، سیاست و قانون

Northern Arizona University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

BA در فلسفه، سیاست و قانون

Northern Arizona University

درجه این دانشجویان کارشناسی آماده به بررسی "حقایق" سوابق، و طرح های پیشنهادی از طریق تفکر انتقادی و قرار گرفتن در معرض متفکران بزرگ و پزشکان فراهم می کند. این نیش ترمزی میزند عمده از سه رشته به چالش کشیدن و آنها را روشن با چراغ از تاریخ، منطق، و ریاضی / اقتصاد است.

چه می توانم با مدرک لیسانس هنر در فلسفه، سیاست و قانون آیا؟

لیسانس در فلسفه، سیاست، و حقوق شما را برای مطالعات پیشرفته منجر به فرصتهای شغلی در قانون و خدمات عمومی را آماده کند. این برنامه را متحد می سازد مطالعه تاریخی و ریاضی نهادهای اقتصادی و سیاسی با تحلیل فلسفی، انعکاس اخلاقی، و دقت منطقی است.

مورد نیاز دانشگاه

برای دریافت مدرک کارشناسی در دانشگاه آریزونای شمالی، شما باید حداقل 120 واحد اعتباری که حداقل شامل یک بزرگ، الزامات مطالعات آزاد و الزامات دانشگاه به شرح زیر را تکمیل کنید.

  • همه لیبرال مورد نیاز مطالعات، تنوع، نوشتن تاریخ و در سطح، و CAPSTONE دانشگاه آریزونای شمالی است.
  • همه الزامات مورد نیاز برای طرح های علمی خاص خود را (ها).
  • حداقل 30 واحد از دروس بالا تقسیم، که ممکن است شامل کار انتقال.
  • حداقل 30 واحد از دروس گرفته شده از طریق دانشگاه آریزونای شمالی، که حداقل 18 باید دوره فوقانی تقسیم (در سطح 300 یا بالاتر) است. به این شرط است اعتبار توسط آزمون، یکپارچهسازی با سیستمعامل اعتباری، دوره انتقال، و غیره آشنا نیست
  • نقطه معدل تجمعی از حداقل 2.0 در همه کار در دانشگاه آریزونا شمالی تلاش.

در دسترس پردیس

  • چوب پرچم
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
Locations
آمریکا - Flagstaff, Arizona
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - Flagstaff, Arizona
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات