دانشجویان روابط بین الملل فرصت برای کشف، نقد و درک تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دنیای جهانی معاصر ما داده می شود. برنامه روابط بین الملل در دانشگاه وبستر لیدن طراحی شده است برای آماده سازی دانشجویان برای رهبری و خدمات در جامعه بین المللی است. دانش آموزان قدرت های سیاسی بزرگ، مسائل انسان دوستانه و پویایی جامعه جهانی با استفاده از روش معاصر آمریکایی و اروپایی را بررسی کند.

ساخت برنامه

برنامه های مقطع کارشناسی دانشگاه وبستر دنبال سیستم انسانی طراحی شده است که به دانش آموزان با آموزش و پرورش به خوبی گرد، و ارائه، زمینه ای برای فعالیت حرفه ای آینده خود را. همراه با برنامه شهروندی جهانی ما، دانش آموزان قادر به ترکیب مناطق در عمده خود را با اختیاری در زمینه های دیگر، اجازه دادن به آنها برای به دست آوردن دانش در مناطق مختلف خواهد بود. دوره روابط بین المللی توسط دانشگاهیان، دانشمندان علوم سیاسی، وکلا و سفرای تدریس می شود. دانشجویان تشویق به استفاده از این مطالعه در خارج از کشور فرصت در درون نظام وبستر و به دنبال فرصت های کارآموزی. ماهیت بین المللی از اعضای هیات علمی و دانشجویان این تجربه غنی دانشگاهی. دانشجویان روابط بین المللی تجربه دست اول در محوطه دانشگاه.

نتایج یادگیری:

پس از اتمام برنامه، دانش آموزان باید: - قادر به نشان دادن دانش نورو کلیدی و نظریه های روابط بین الملل به عنوان یک رشته.

  • قادر به شناسایی بازیگران و نهادهای روابط بین الملل عمده و بدانید که عملکرد خود را.
  • قادر به تجزیه و تحلیل مسائل بین المللی از نقطه نظر دیگران از خود را دارند.
  • قادر به نمایش آشنایی با فرهنگ ها و زبان های خارجی است.
برنامه آموزش در:
انگلیسی
Webster Leiden Campus- Webster University USA

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Webster Leiden Campus- Webster University USA »

این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
8,100 EUR
هزینه تخت در هر ترم. دانشجویان نیمه وقت در مقطع کارشناسی 450 € در ساعت اعتباری / 1350 € در هر دوره 3-اعتباری، آیا کتاب های درسی / کتاب الکترونیکی شامل نمی شود.
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ

Webster Leiden Campus- Graduation 2016- Commencement Ceremony