BBA در حسابداری

International Accelerator

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

BBA در حسابداری

International Accelerator

حسابداری

BBA ما در برنامه حسابداری شما مجهز با توانایی های فنی، تحلیلی و مدیریتی است.

اگرچه ضبط از کسب و کار و مالی معاملات به قدمت تمدن است، حرفه مدرن حسابداری یکی از تئوری های تغییر در ثابت، در مقررات، و در شیوه است. دانشجویان مشغول به تحصیل برای یک BBA حسابداری هر دو دانش حسابداری فنی و قابلیت های تحلیلی و مدیریتی مورد نیاز برای اعمال آن دانش به مسائل کسب و کار پیچیده به دست آوردن. BBA ما تضمین می کند که دانشجویان حسابداری مجهز به وارد و انجام با تمایز در بخش های دولتی و خصوصی.

حرفه حسابداری به دو بخش گسترده تقسیم می شوند:

  • حسابداری مالی
  • حسابداری مدیریتی

حسابداری مالی شامل آماده سازی و استفاده از اطلاعات حسابداری برای گزارش دهی خارجی. حسابداری مدیریتی مربوط به آماده سازی و استفاده از اطلاعات حسابداری برای اندازه گیری عملکرد مدیریتی و توسعه برنامه ها و کنترل در سازمان است. دانشکده ما فکر پیشرو دانشمندان در هر دو رشته، و آنها در مورد پرشور در حال توسعه کمال بالقوه هر دانش آموز است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
سپتامبر 2019
Duration
مدت زمان
پاره وقت
تمام وقت
Locations
آمریکا - Boston, Massachusetts
تاریخ شروع : سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
سپتامبر 2019
آمریکا - Boston, Massachusetts
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات