‏ BBA درجه های در سنگال

‏ ‏ BBA برتر در سنگال را ببینید 2018/2019‏

کارشناسی ارشد

درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی (BBA) یک دستاورد آکادمیک است که نشان می دهد دانشجو دوره های متعدد بازرگانی را به پایان رسانده است. در طول مدت چهار سال تحصیل، دانشجو کلاسهایی را در زمینه بازرگانی می گذراند که کلاس های مربوط به گرایش های خاص را نیز در بر می گیرد.

در سنگال گزینه های متعددی در زمینه تحصیلات عالی وجود دارد. طی سال های اخیر شاهد جریان ورود دانشجویان بین الملل بوده ایم زیرا چندین برنامه تحصیلی به منظور بهبود شرایط فعلی آموزش در موسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است.

‏ همین امروز اقدام کنید بیشترین مرور بر برنامه های کارشناسی مدیریت بازرگانی در سنگال 2018/2019‏

اطلاعات بیشتر

اجرایی BBA

Institut Africain de Management
Campus تمام وقت February 2019 سنگال Dakar

اهداف در مواجهه با بازارهای جهانی و افزایش رقابت، شرکت ها باید به طور مداوم خود را مجددا تعریف کنند تا از رقبای خود جلوتر بمانند تا زنده بمانند، رونق بگیرند و نوآوری کنند. شرکت های موفق در این فضای اقتصادی جدید، صرف نظر از اندازه، متعلق به یک کلاس از خودشان، از شرکت های بزرگ در سطح جهانی هستند. در این نوع کسب و کار، نقش مدیر نمیتواند بداهه باشد. او باید یک دانش جهانی و سیستماتیک از سازمان داشته باشد و نقش و سهم تمام کارکردهای شرکت را درک کند. [+]

اهداف

در یک زمینه بازارهای جهانی و افزایش رقابت، شرکت ها باید به طور مداوم خود را مجددا تعریف کنند تا از رقبای خود جلوتر بمانند تا بتوانند زنده بمانند، موفق شوند و نوآوری کنند. شرکت های موفق در این فضای اقتصادی جدید، صرف نظر از اندازه، متعلق به یک کلاس از خودشان، از شرکت های بزرگ در سطح جهانی هستند. در این نوع کسب و کار، نقش مدیر نمیتواند بداهه باشد. او باید یک دانش جهانی و سیستماتیک از سازمان داشته باشد و نقش و سهم تمام کارکردهای شرکت را درک کند.... [-]