Read the Official Description

آموزش و پرورش ویژه

در حال باز کردن تخصص از آموزش و پرورش ویژه (آموزش و پرورش ویژه) در جامعة عمان الأهلية در (2007)، هدف از این تخصص به آماده سازی و احراز صلاحیت از معلمان برای کار با افراد با آموزش و پرورش نیازهای خاص (غیر فعال و با استعداد) در بخش دولتی، بخش خصوصی، نیز واجد شرایط دانش آموزان فارغ التحصیلان به کار در زمینه های آموزش ویژه، تحقیقات علمی، ارائه آنها را با تجارب مدرن لازم است که آنها را قادر به کار با موفقیت با مهارت ها و دانشگاه مشتاق برای تکمیل این بخش پرسنل واجد شرایط علمی قادر به آموزش، پژوهش های علمی، کار در عرصه .... و همچنین پهلو به پهلو از تحولات حفظ شد علمی به یک محلی است.

پیام

تولید فارغ التحصیلان متخصص علمی و حرفه ای در خدمت افراد با نیازهای ویژه، و کمک به خدمات اجتماعی.

اهداف

  • به دانش آموزان با دانش و مهارت های لازم را برای مقابله با افراد با نیازهای ویژه.
  • توسعه روند اخلاقی و انسانی نسبت به مردم مدرن با نیازهای ویژه.
  • دادن دانش آموزان مهارت های حرفه ای از نظری و برای توانبخشی افراد با نیازهای ویژه لازم اعمال می شود.
  • مهارت های اعضای هیات علمی توسعه به نگه دارید تا با تحولات در قابلیت های تحقیق و توسعه علمی است.
  • همکاری با سازمان های جامعه محلی به ارائه خدمات برای افرادی با نیازهای خاص.
Program taught in:
انگلیسی
عربی

See 21 more programs offered by Al-Ahliyya Amman University »

Last updated March 14, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019