توضیحات رسمی را مطالعه کنید

به دست آوردن BS خود را در علوم قانونی به دست آوردن تجربه در آخرین فن آوری های قانونی و روش های.

چرا علوم پزشكی در Bay Path University

علوم قضایی یک برنامه بین رشته ای است که بر مبنای زیست شناسی، شیمی، عدالت کیفری، روانشناسی و مطالعات حقوقی ساخته شده است. دانش آموزانی که در زمینه علوم قانونی تخصص می گیرند، چگونه می توانند مدارک جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ثبت، و همچنین یافته های خود را در طول پرونده های قانونی ارائه دهند.

اول و مهمتر از همه، علوم قانونی و حرفه های مربوط به خانواده به شدت در علوم و آزمایشگاه ریشه دارد. به احتمال زیاد، شما خودتان را با یک تیم که شامل محققان جغرافیایی، پلیس، coroners و سایر حرفه ای ها هستید، پیدا خواهید کرد. نقش شما این است که حادثه را بازسازی کنید و مدارک و اطلاعاتی را ارائه دهید که از طرزالعمل های علمی فراتر رفته است.

به عنوان یک علم پزشکی قانونی، شما:

 • از اندازه های کوچک کلاس بهره مند شوید که روابط نزدیک بین دانشکده ها و دانش آموزان را ارتقاء می دهد
 • از آخرین تکنولوژی در آزمایشگاه های پزشکی قانونی Bay Path استفاده کنید
 • مفاهیم اصلی با تکمیل آموزش جامع آنلاین ایجاد شده توسط هیئت علمی
 • شناسایی، جمع آوری و مستند سازی شواهد در صحنه جرم و جنایت، سپس یافته های خود را به گروهی از متخصصان عدالت پزشکی و کیفری ارائه کنید
 • یک دوره کارشناسی علوم پزشکی قانونی را کامل کنید
 • واجد شرایط مشارکت در برنامه زنان در برنامه STEM Honors (WiSH) باشید

حرفه های پزشکی قانونی پس از مسیر خلیج

فارغ التحصیلان با مدرک کارشناسی علوم قانونی می توانند در عرصه های گوناگون رشد کنند.

 • آزمایشگاه های محلی، دولتی و فدرال
 • آزمایشگاه خصوصی تخریب
 • صنعت بیوتکنولوژی
 • صنایع دارویی
 • آزمایشگاههای تحلیلی
 • آزمایشگاه های تشخیصی بالینی
 • آزمایشگاه های تحقیقاتی
 • اجرای قانون
 • درس دادن
 • دبیرستان

یک تور دانشگاهی بگیرید، تقریبا به ما بپیوندید !

برنامه آموزش در:
انگلیسی
Bay Path University

مشاهده 5 برنامه دیگر ارائه شده توسط Bay Path University »

آخرین به روز رسانی October 17, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019

Bay Path University Driveway Experience