توضیحات رسمی را مطالعه کنید

به عنوان عمده مدیریت کسب و کار، شما عناصر اصلی کسب و کار، مانند حسابداری، اقتصاد، امور مالی، سیستم های اطلاعات، مدیریت، بازاریابی و آمار یاد بگیرند.

هنگامی که شما تصمیم می گیرید که زمینه کسب و کار شما جالب ترین، شما می توانید از یکی از 11 تخصص ما را انتخاب کنید:

 • حسابداری
 • سیستم های اطلاعات کامپیوتر
 • اوایل قانون ورود / پیش قانون، کسب و کار
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی برنامه دوستان
 • FINANCE
 • عمومی کسب و کار (کارشناسی آنلاین)
 • مدیریت منابع انسانی
 • تجارت جهانی
 • مدیریت
 • بازار یابی
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 2 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Baltimore, Merrick School of Business »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
Price
801 USD
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019