توضیحات رسمی را مطالعه کنید

آنلاین و از طریق آموزش باز پشتیبانی

شرایط ورود

  • تسلط به زبان انگلیسی

متقاضیانی که حداقل الزامات ورود را برآورده نمی کنند ممکن است برای "برنامه FOUNDATION" در نظر گرفته شوند.

گذرگاه

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 1 برنامه دیگر ارائه شده توسط Unicaf University (ZM) »

این دوره آنلاین, واقع در پردیس
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date