کارشناسی در رشته روانشناسی

دانشجویان روانشناسی تربیت می شوند به درخواست داده های روانشناختی و یافته های به طیف وسیعی از حالات مختلف کاری. آنها یاد می گیرند به تأمل در بسیاری از علوم اجتماعی مناطق، کاوش و سوال، و همچنین به طور فعال به اهداف شخصی خود و به افزایش عمومی جامعه کمک می کند.

شرایط ورود دانشجویان بین المللی

  • نرم افزار تکمیل فرم - دیپلم دبیرستان، مدرسه را ترک گواهی، متن و نامه مرجع برای متقاضیان مقطع کارشناسی - دانشگاه درجه، متن و نامه مرجع دانشگاهی برای متقاضیان مقطع تحصیلات تکمیلی - اثبات تسلط به زبان انگلیسی - کپی پاسپورت - عکس گذرنامه
برنامه آموزش در:
انگلیسی
Yasar University

مشاهده 22 برنامه دیگر ارائه شده توسط Yasar University »

این دوره واقع در پردیس
Duration
تمام وقت
Price
9,000 USD
در سال
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ