Read the Official Description

این که آیا آن تلفن همراه خود، جزئیات امنیتی را برای کارت بانکی شما، عرضه محصولات به مغازه ها، پردازش تصویر در زمینه های پزشکی و یا نمونه های دیجیتال برای یک ماشین است: هیچ یک از این بدون ریاضیات وجود دارد. شما ممکن است اغلب حتی آن فکر را، اما ریاضیات یک بخش اساسی از جهان مدرن ما است.

به همین دلیل است تقاضا ثابت برای ریاضیدانان همه کاره و به طور گسترده ای گسترش پذیر، افرادی که لذت بردن از چالش حل مشکلات و طراحی محصولات جدید نیز وجود دارد. است که در ایجاد جهان امروز و فردا چیزی است که تجدید نظر به شما دارد؟ آیا شما لذت بردن گرفتن دندان های خود را به یک مشکل و در جستجو برای یک راه حل حفظ تا زمانی که چیزی حل شده است؟ اگر چنین است، برنامه ما در ریاضیات کاربردی را برای شما است.

ریاضی کاربردی چیست؟

ریاضیات کاربردی شکل خاصی از ریاضیات است. این شامل استفاده از مدل های ریاضی به منظور به نقشه از هسته ریاضی از یک مشکل عملی است. با ریاضیات کاربردی، شما می توانید مشکلاتی که در ابتدا حتی ممکن است به نظر می رسد ریاضی در طبیعت را حل کند. این ممکن است، برای مثال، یک مشکل عملی است که در صنعت و یا در موسسات (دولتی) وجود دارد.

به عنوان یک مسئله ریاضی گاهی اوقات نیاز به تحقیق و تحقیق ریاضیات در یک سطح بنیادی تر، شما را به خوبی ممکن است مجبور به انجام مطالعه عمیق به عنوان یک ریاضی کاربردی. و به عنوان شما اغلب با متخصصان از زمینه های دیگر همکاری، شما همچنین توانایی فراتر از تخصص خود را نگاه نیاز دارند. این چیزی است که باعث می شود ریاضی کاربردی بسیار جذاب.

مدل ریاضی

ریاضیدانان کاربردی تولید یک مدل از یک مشکل و سپس استفاده از آن مدل به انجام محاسبات به منظور در یک راه حل می رسند. حل یک مشکل با استفاده از یک مدل ریاضی شامل 3 عنصر است:

  • مدل سازی: شما را در تولید یک مدل ریاضی برای یک مشکل عملی است. برای این کار، شما نیاز به دانش ریاضیات و از میدان که از آن مشکل ناشی میشود. از این رو اغلب مورد است که شما را به عنوان ریاضیدان با هم کار کنند با یک متخصص از میدان که در آن مشکل ناشی میشود.
  • حل: اگر مشکل ریاضی ساده است، متخصص درست خواهد شد مشکل به تنهایی حل کند. اگر آن را پیچیده تر، شما به عنوان یک کار ریاضی کاربردی همراه با متخصص درست است.
  • تبادله از راه حل برای این مشکل اصلی است: شما تبدیل راه حل مشکل ریاضی با توجه به مشکل عملی، به طوری که متخصصان از رشته های دیگر قادر به استفاده از آن.

مجوز رسمی NVAO

این برنامه قانونی به رسمیت شناخته و معتبر توسط سازمان اعتباربخشی هلند و فلاندر (NVAO).

Program taught in:
هلندی

See 6 more programs offered by Eindhoven University of Technology »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019