Read the Official Description

نقشه تاکید می کند:

این برنامه توسط کمیسیون اعتباربخشی مهندسی ABET، www.abet.org معتبر.

فرصت های شغلی که ممکن است دنبال:

با آموزش و پرورش علاوه بر این، یکی از این مسیرها ممکن است:

  • تحقیق و توسعه

مورد نیاز دانشگاه

برای دریافت مدرک کارشناسی در دانشگاه آریزونای شمالی، شما باید حداقل 120 واحد اعتباری که حداقل شامل یک بزرگ، الزامات مطالعات آزاد و الزامات دانشگاه به شرح زیر را تکمیل کنید.

  • همه لیبرال مورد نیاز مطالعات، تنوع، نوشتن تاریخ و در سطح، و CAPSTONE دانشگاه آریزونای شمالی است.
  • همه الزامات مورد نیاز برای طرح های علمی خاص خود را (ها).
  • حداقل 30 واحد از دروس بالا تقسیم، که ممکن است شامل کار انتقال.
  • حداقل 30 واحد از دروس گرفته شده از طریق دانشگاه آریزونای شمالی، که حداقل 18 باید دوره فوقانی تقسیم (در سطح 300 یا بالاتر) است. به این شرط است اعتبار توسط آزمون، یکپارچهسازی با سیستمعامل اعتباری، دوره انتقال، و غیره آشنا نیست
  • نقطه معدل تجمعی از حداقل 2.0 در همه کار در دانشگاه آریزونا شمالی تلاش.

در دسترس پردیس

  • چوب پرچم
Program taught in:
انگلیسی

See 83 more programs offered by Northern Arizona University »

این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
تمام وقت
By locations
By date
Start Date
سپتامبر 2019
Application deadline

سپتامبر 2019