Read the Official Description

پس از تکمیل موفقیت آمیز دیپلم ملی، نامزدان، با توجه به مقررات برنامه درسی قابل قبول، می توانند برای دوره لیسانس فناوری (Baccalaureus Technologiae -BTech) ثبت نام کنند. BTech نیاز به حداقل یک سال مطالعه بیشتر.

پس از اتمام موفقیت آمیز تمامی الزامات نظری، کاندید ریاست در زمینه تحصیلات مربوطه به داوطلبان واگذار خواهد شد.

دانش آموز واجد شرایط از لحاظ فنی در مدیریت موثر و ایمن تمام انواع فعالیت های تولید معادن برای تولید و مدیریت فنی و مهندسی میانی و ارشد برخوردار است.

عواقب

خروجی نتایج سطح:

دانش آموز واجد شرایط باید:

  1. توانایی مهندسی فنی برای مدیریت هر نوع عملیات استخراج معادن در سطح مدیریتی میانی و ارشد به طور موثر.
  2. توانایی به طور معناداری در تصمیم گیری های سطح بالا در زمینه مکانیک سنگ و تهویه

شرایط پذیرش و معیارهای انتخاب

  • دیپلم ملی منجر به BTech: مهندسی معدن، با حداقل نیاز ورودی که توسط رئیس اداره تعیین می شود، یا یک معادل معادل استاندارد معادل.
  • همچنین، به مقررات دانشکده EB3 مراجعه کنید.

این وزارتخانه حق انتخاب دانش آموزان برای ورود به این برنامه را دارد.

لطفا توجه داشته باشید: اگر چه الزامات APS کم است. هر یک از متقاضی بالقوه باید در هنگام جستجو از امکان ورود به برنامه که قبل از تصمیم گیری در معرض ابتلا به معادن زیرزمینی قرار گرفته است، توصیه شود و از همه مهمتر به اندازه کافی فیزیکی (توده ای بیش از 40 کیلوگرم) و خوب بودن آنها سلامت با حس های قابل قبول مانند شنوایی و بینایی. متقاضیان باید برای ارزیابی وضعیت پزشکی در این صنعت به کار خود ادامه دهند. متقاضیان باید به طور ایده آل از حمایت شرکت معدن حمایت کنند.

تخصیص درجه

تکنولوژی پیشرفته: مهندسی معدن به دانشجویان اعطا می شود که تمام مدول های تجویزی را با موفقیت انجام داده اند.

Program taught in:
انگلیسی
Last updated June 14, 2018
این دوره
Start Date
فوریه 2019
Duration
Part-time
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
فوریه 2019
End Date
Application deadline

فوریه 2019

Location
Application deadline
End Date