لیسانس امور حقوقی (Hons)

Manipal International University

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

لیسانس امور حقوقی (Hons)

Manipal International University

برنامه سرمایه گذاری قانونی یکی از سخت ترین رشته ها برای مشتاقان متخصصین مالی محسوب می شود و بنابراین برای فارغ التحصیلانی که به ویژه در این زمینه علاقه مند هستند، محفوظ است. حق بیمه به خوبی جبران می شود

لیسانس امور مالی (Hons) دانشجویان را برای امتحانات مورد نیاز برای حرفه ای بودن اعتبار به عنوان مقدماتی آماده می کند. انتظار می رود که دانش آموزان در آمار، حساب، احتمال و مدل سازی پیشرفته و مدیریت ریسک به منظور ارتقاء آرزوی خود برای تبدیل شدن به مشکلی انتظار داشته باشند.

شرایط ورود

 • Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM): حداقل گذراندن در 2 موضوع مرتبط؛ یا
 • سطوح A: حداقل 2 پاس در 2 موضوع؛ یا
 • گذراندن دوره تحصیلی استرالیایی استرالیایی (SAM) با رتبه ورودی ترجیجی (TER) 70 و درجه B در موضوعات مربوط؛ یا
 • گذراندن پیش دانشگاهی کانادا (CPU) با میانگین 70٪ در 6 موضوع مرتبط؛ یا
 • گواهی یکپارچه آزمون (UEC): درجه B در 5 موضوع؛ یا
 • برنامه های پایه گذر از Manipal International University (MIU)؛ یا
 • برنامه های بنیاد گذر در زمینه های مرتبط با موسسات دیگر؛ یا
 • گذراندن مدرک کارشناسی بین المللی (IB) با حداقل 24 امتیاز؛ یا
 • مدرک تحصیلی در زمینه های مرتبط، وزارت آموزش و پرورش؛ یا
 • دیپلم گذراندن در زمینه های مرتبط از هر موسسه دیگر؛ یا
 • سایر معیارهای معادل شناخته شده توسط دولت مالزی؛ و
 • اعتبار در ریاضیات در SPM، 'O' سطح و یا معادل آن

تشخیص

 • تایید شده توسط MQA
 • طراحی شده برای دیدار با برنامه درسی بین المللی با هماهنگی با معیارهای جهانی و الزامات صنعت.

همکاری های صنعت

 • مشارکت های چندگانه با سازمان ها برای تقویت توانایی دانش آموزان و آماده سازی کار آنها.
 • در دسترس بودن فرصت های شغلی و آموزش صنعتی 100٪ با سازمان های شریک زیر: SCIOMI و SIRIM Berhad.

چشم انداز شغلی

فارغ التحصیلان این برنامه ممکن است تمام وقت و یا حتی بخشی از وقت خود را در زمینه های مختلف مانند:

 • مشاوران حقوقی
 • مدلسازان داده
 • مدیران ریسک سازمانی
 • سرمایه گذاران بانکداران
 • تحلیلگران بازاریابی
 • تحلیلگران اعتباری اعتباری
 • مدیران بازنشستگی
 • تحلیلگران
 • دستیار کارشناس
 • کنترل های واقعی
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
 • انگلیسی


آخرین به روز رسانی June 19, 2018
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
ژانویه 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
مالزی - Nilai, Negeri Sembilan
تاریخ شروع : ژانویه 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
ژانویه 2019
مالزی - Nilai, Negeri Sembilan
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات