شرایط ورود

شرح

  • هرگونه مدرک تحصیلی توسط دانشگاه به معنی هر یک از موارد فوق می باشد.
  • حداقل 6 (6) موارد CXC / GCE 'O' درجه I، II، یا III، یا A، B یا C به ترتیب. موضوعات باید شامل زبان انگلیسی و ریاضیات باشند.
  • حداقل 3 سطح (3) GCE 'A' عبور می کند و یا 6 (6) CAPE عبور می کند، در نمرات مناسب.
  • دیپلم از یک دانشگاه شناخته شده.
  • دیپلم در مطالعات ارتباطی با GPA 2.4 یا بالاتر.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Guyana »

آخرین به روز رسانی July 25, 2018
این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019