توضیحات رسمی را مطالعه کنید

شرایط ورود

شرح

  • هرگونه مدرک تحصیلی توسط دانشگاه به معنی هر یک از موارد فوق می باشد.
  • حداقل 6 (6) موارد CXC / GCE 'O' درجه I، II، یا III، یا A، B یا C به ترتیب. موضوعات باید شامل زبان انگلیسی و ریاضیات باشند.
  • حداقل 3 سطح (3) GCE 'A' عبور می کند و یا 6 (6) CAPE عبور می کند، در نمرات مناسب.
  • دیپلم از یک دانشگاه شناخته شده.
  • دیپلم در مطالعات ارتباطی با GPA 2.4 یا بالاتر.
برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 3 برنامه دیگر ارائه شده توسط University of Guyana »

آخرین به روز رسانی July 25, 2018
این دوره Campus based
Start Date
سپتامبر 2019
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا

سپتامبر 2019